Tore Fredriksen, eiendomsdirektør i Undervisningdsbygg KF.

Undervisningsbygg gir rammeavtaler på SD-anlegg til tre selskaper

Og bygningsautomatisering

0

Undervisningsbygg Oslo KF har inngått rammeavtaler for leveranse av SD-anlegg og bygningsautomatisering med GK Inneklima AS, Schneider Electric Norge AS og Johnson Controls Norge AS.

Rammeavtalene omfatter SD -anlegg, automatikk og feltutstyr, prosjektering, installering og programmering, rådgiving ved utarbeidelse av løsninger og funksjonsbeskrivelser samt service- og vedlikehold.

– Undervisningsbygg har i mange år fokusert på byggeprosess og spesielt på systematisk ferdigstillelse av anlegg og prosjekter. Det er i konkurransen lagt stor vekt på leverandørenes forståelse for, og evne til å oppfylle, Undervisningsbyggs ambisjoner på dette området, sier Tore Fredriksen, eiendomsdirektør i Undervisningsbygg i en pressemelding.

Avtalene er inngått for fire år med opsjon for ytterligere to år, og avløser delvis en utgående rammeavtale for eksisterende bygg og anlegg. I tillegg til eksisterende bygningsmasse vil avtalene også omfatte nye prosjekter.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev