Illustrasjonsbilde: PXhere.

Borettslag fikk 2,3 millioner i støtte til solcelleanlegg, ble nektet å bygge

Har nå fått tillatelse

0

– Dette er et banebrytende prosjekt, sa Maria Varteressian (Ap), leder av miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen i Bydel Sagene om Olsengården borettslag på Bjølsen i Oslo som planla å etablere solcelle og batterianlegg. Men så avslo Plan- og bygningsetaten i Oslo søknaden i mars, med begrunnelse i estetikk, dvs § 29-2 «Skjønnhetsparagrafen».

Først fikk borettslaget 1,1 millioner kroner i støtte til pilotprosjektet fra Klimaetaten i kommunen. Statlige Enova gikk også inn med 1,2 millioner kroner.

Så kom avslaget fra Plan- og bygningsetaten på grunn av estetiske årsaker. Saken ble anken, men ble igjen avslått. Bydelsavisen Sagene Avis har skrevet flere artikler om saken.

Da ble byråd for byutvikling kontaktet, og byrådet i Oslo gikk inn for at Olsengården borettslag får tillatelse så fort som mulig. Og den endelig tillatelse til å etablere solcelle og batterianlegg er nå på plass. Dermed kan borettslaget sette i gang sitt store solenergiprosjekt etter mye om og men.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev

Vil unngå lignende i fremtiden

Nå sier byrådet at de vil se på løsninger på hvordan man skal unngå å havne i lignende situasjoner fremover.

Borettslaget bygningsmasse består av en murgård fra 1890-tallet, og fem nyere gårder fra 1982.

I rammetillatelsen skriver Plan- og bygningsetaten at tiltaket, etter en ny vurdering, har «tilforlatelige visuelle kvaliteter».

De skriver også at de i utgangspunktet er positivt innstilt til tiltak som bidrar til mer miljøvennlige bygg, som i dette konkrete tilfellet kommer i form av solcellepaneler på tak.

«Sammenstilt med at oppføringen av solcellepaneler gir bygningene en miljøgevinst hva gjelder energieffektivitet, finner vi å kunne akseptere tiltaket på tross av at det har svakheter knyttet til visuelle kvaliteter og tilpasning til omgivelsene», heter det i tillatelsen.

Prosjektet er viktig for at miljøbydelen Sagene

– Dette prosjektet er viktig for at miljøbydelen Sagene får muligheten til å ta føring i det grønne skiftet, sa BU-leder Almaz Asfaha (MDG) til Sagene Avis da planleggingen var i gang.

– Dette prosjektet, som ledes an av det norskledete Horizon 2020 er det største i sitt slag. Vi er stolte av at prosjektet samarbeider med Olsengården borettslag som pilot for hvordan vi kan benytte dynamisk og intelligent strømstyring i et framtidig fleksibilitetsmarked. Dette er et prosjekt vi mener Oslo kommune ikke har råd til å avslå, sa Maria Varteressian (Ap), leder av miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen i Bydel Sagene da saken var under behandling.

– Da vi ble kjent med saken, var det nesten ikke til å tro. At en kommunal etat har så lite forståelse for den situasjonen vi nå er i, hvor vi alle trenger at det tenkes nytt rundt miljømessige forhold er svært urovekkende. Leder og nestleder i bydelsutvalget har på kort tid sendt et brev til byråden for byutvikling, der vi klart og tydelig ber henne om å gripe inn i saken, forklarte nestleder Jørgen Foss (Ap) i bydelsutvalget (BU) i Bydel Sagene til bydelsavisen.

– Vi ber byrådsavdelingen og PBE anerkjenne at ny teknologi medfører ny arkitektur, nå som alltid før. Den nye teknologien for det grønne skiftet, som solcellepanel, innebærer tydelige endringer og nye kontraster i arkitekturen. Ved å avslå denne saken på estetisk grunnlag med begrunnelse i kontrast og strøksmiljø stiller PBE seg i veien for den radikale endringen det grønne skiftet innebærer, sa Jørgen Foss til Sagene Avis.

Men som avisen nå skriver; «Gladnyhet i solcelle-saken: – En skikkelig seier for miljøet og Sagene!» kan borettslaget gå i gang med miljøprosjektet sitt.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev