4000 kvm installasjonsgulv skal på plass i det nye universitetssykehuset i Stavanger

SUS2023

0

-Vi skal levere ca. 2100 m2 faste installasjonsgulv i behandlingsbygg og akuttbygg samt ca. 1900 m2 datagulv i tekniske rom for EL og IKT i alle bygg. Samlet blir dette ca. 4000 m2 installasjonsgulv, opplyser Jan Arild Wathne, administrerende direktør i Faber Bygg AS.

Det er Helse Stavanger som har inngått avtale med Faber Bygg om å levere installasjonsgulv til det nye universitetssykehuset i Stavanger.

Kontrakten har en samlet verdi på 9,2 millioner kroner inkludert mva.

Avtalen om å levere installasjonsgulv omfatter bygging av installasjonsgulv på justerbare støttebein for å skjule tekniske installasjoner under gulvet.

-Faber Bygg er allerede en del av den store SUS2023-familien etter at de tidligere har vunnet kontrakter om å levere fasadeløsninger og himlinger til det nye universitetssykehuset vårt. Nå skal vi samarbeide videre om denne leveransen og det ser vi frem til, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023.

Faber Bygg AS fikk høsten 2018 kontrakt om å levere fasader til det nye sykehuset i Stavanger verdt 456 millioner kroner inkludert mva, og sommeren 2019 ble det kjent at Faber skal levere himlinger til prosjektet til en verdi av vel 40 millioner kroner inkludert mva. Dermed har Faber nå passert en halv milliard kroner i kontrakter med SUS2023.

-Vi har tidligere anslått at kontraktene vi har fått utgjør over 120 arbeidsplasser hos oss, og nå ser vi at denne avtalen fører til at vi kan holde enda flere folk i arbeid. Samlet er dette også veldig viktig for våre underleverandører, understreker Wathne.

Byggeprosjektet for nytt universitetssykehus i Stavanger holder fremdriften og i løpet av sommeren vil deler av det høyeste bygget begynne å reise seg.

-Nå ser folk hvor stort dette er, vi driver for tiden et av landets største byggeprosjekt og vi gleder oss over at bygget viser igjen. Dette blir et landemerke, sier Johanson.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev