tatsbygg har startet et energiøkonomiseringsprosjekt på Svalbard. Foto: Statsbygg

– Etter ett år i drift kan vi nå måle resultatet med et snitt på 144 kWt

Energisparende boliger på Svalbard

0

I 2019 ferdigstilte Statsbygg 60 nye boliger Gruvedalen i Longyearbyen. De var ment å være energibesparende, og resultatet viser seg å være svært bra.

Boligene erstatter blant annet boliger som ble tatt i snøskred i 2015 og 2017. Totalt er det bygget 8000 kvadratmeter boliger, fordelt på 3-, 4- og 5 –roms leiligheter i seks bygninger. Boligene er produsert som moduler i Steinkjer og fraktet til Svalbard med båter.

– Boligene er bygd etter passivhusstandard. Etter ett år i drift kan vi nå måle resultatet, og sammenligne energiforbruket i ny og gammel boligmasse, forteller Bente Næverdal i Statsbyggs Driftsområde nord. Hun kan fortelle at forbruk i de nye boligene er gjennomsnittlig 144 kilowattimer per kvadratmeter per år. I den eldre boligmassen er strømforbruket mellom 300 og 350 kilowattimer per kvadratmeter per år. De eldre boligene bruker altså dobbelt så mye energi som de nye.

De nye boligene har bedre og tykkere isolasjon, og har bedre vindtetting. De er også bygget på pæler til fjell. Det er ikke den gamle bebyggelsen. De er derfor mer utsatt for setningsskader og er utette. Mange av de gamle boligene er preget av at de ble bygget for midlertidig bruk, mens de har vært i bruk mye lengre enn det som var meningen.

De gamle boligene er mest representative for boligmassen på Svalbard. Statsbygg har nå startet et energiøkonomiseringsprosjekt på seks av de gamle spisshusene som er så typiske for Svalbard og avbildet på de fleste postkort fra Longyearbyen. Statsbygg vil i første omgang undersøke hvilken effekt måling og moderne styring av energiforbruk kan gi av strømbesparelser. Etter bare noen ukers drift, ser det svært lovende ut med tanke på reduksjon av energiforbruket. Statsbygg ønsker å ta ansvaret for å få ned energiforbruket slik at kullkraftverket i byen kan avvikles. Det er alt på overtid og har store vedlikeholdskostnader, men ingen vet ennå hva det kan erstattes med.