Fagskolen Vestfold og Telemark er en av de store fagskolene i Norge innenfor elektroutdanninger.

Automatisering er en sektor i kraftig vekst og veien ligger åpen for nye utfordringer

Utdanning ved Fagskolen Vestfold og Telemark

0

Videre i livet, med høyere yrkesfaglig utdannelse som er bygget på det faget du allerede har. Da åpner det seg nye og spennende muligheter i en digital verden hvor automatisering er et daglig begrep. Mer ansvar som leder, styrket kunnskap innen fagfeltet og vanligvis høyere lønn.

Fagskolen Vestfold og Telemark er en av de store fagskolene i Norge innenfor elektroutdanninger. De tilbyr en rekke fleksible studier for høyere yrkesfaglig utdanning i form av heltid, deltid og nettsudier. Studiestedene er i Horten og Porsgrunn.

Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr en rekke fleksible studier for høyere yrkesfaglig utdanning.

Er du allerede utdannet innen elektro, automatisering, teknologi eller bygg/anlegg ligger veien åpen for nye utfordringer i bygningsautomatisering, en sektor i kraftig vekst.

Fagskolene i Vestfold og Telemark ble slått sammen til én skole fra i år, og dermed åpner det seg et større studietilbud. Dette i kombinasjon med at studiene foregår i et tett samarbeid med lokalt arbeidsliv, bransjeorganisasjoner og industrielle nettverk.

For eksempel i Horten står det 40-50 elektroniske selskaper for nesten 50 prosent av norsk verdiskapning innen elektronikk.

Grenlandsregionen har en lang historie som industrielt kraftsentrum, og er i dag Norges største industriregion. Skolen i Porsgrunn er samarbeidspartner og kompetanseleverandør til industrien, et samarbeid som har vært der helt fra den spede begynnelsen til i dag, og er en av landets eldste tekniske utdanningsinstitusjoner.

Elektro- og automatiseringsbransjen trenger ny kompetanse

-Vi er på plass for å hjelpe byggeiere med digitaliseringsbegrepet, hvilken brukernytte de får, sier daglig leder i Integra, Vigdis Sværen. Foto: ITBaktuet/PH

– Utviklingen i samfunnet preges i stor grad av digitalisering og ny teknologi. Bransjen sitter på mange av løsningene på klimautfordringene, og vi skal elektrifisere transportsektoren og flere andre områder. I tillegg skal vi bruke energi på en mer effektiv og smart måte, sier Vigdis Sværen, daglig leder i Integra – bransjeforeningen for tekniske systemintegratorer.

– Da trenger vi smart styring og gode kommunikasjonsløsninger for å sy sammen de tekniske løsningene og få de til å virke sammen. Hvis elektro- og automatiseringsbransjen skal henge med i utviklingen, trengs ny kompetanse. Det kan fagskolene bidra med, understreker hun.

– Vi må sørge for å utdanne gode fagfolk til bransjen, og ikke minst må vi sørge for at de som har lang fartstid og mye erfaring, også får faglig påfyll på de nye områdene. Gjør vi det vil bransjen stå sterkt rustet til å ta del i utviklingen. Fagskolene gjør en viktig jobb for å ruste elektro og automatiseringsbransjen for fremtiden.

Hun påpeker at stadig flere medlemsbedrifter i Integra sier de sliter med å rekruttere kompetente medarbeidere. De har behov for medarbeidere som kan automatisering, men som også har grunnleggende IT-ferdigheter.

– Skyløsninger, IoT og kunstig intelligens utfordrer grensesnittet mellom IT og automatisering, og her trenger bransjen mer kompetanse, sier Vigdis Sværen.

Du kan lese mer i den
interaktive brosjyren laget av Fagskolen Vestfold og Telemark

Dette er de tekniske studiene i Horten og Porsgrunn

Utdanningstilbudene ved Fagskolen Vestfold og Telemark gir kompetanse som leder innenfor mange områder. Utdanningen er ideell også for kvinner.

Bygg- og anleggsbransjen har økende behov for høyt utdannede fagfolk, i takt med den digitale og teknologiske utviklingen. Høyteknologi tas i stadig større bruk innen både planlegging, bygging og integrering i moderne bygg. Utdanningstilbudene ved Fagskolen Vestfold og Telemark gir kompetanse som leder innenfor mange områder. Som fagskoleingeniør med fagbrev eller lang praksis i bunnen er du høyt ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Automatisering
Alt som kan automatiseres, kommer til å bli det. Prosesser i industrien og automasjon i bygninger er selvsagte i en slik utvikling, men også mange andre fagområder kommer til å bli berørt. Automasjonssystemer blir mer og mer aktuelt i moderne industri, og behovet for fagpersoner er økende.

Bygningsautomatisering
Varme, ventilasjon, elektrisitet, lys, AV-systemer, solskjerming, skallsikring, brannvarsling og adgangskontroll osv, er alle tekniske anlegg i en bygning som kan automatiseres. Dette er et eget fagfelt innen automatisering, med stor vekst og stort behov for fagfolk. Bygningenes ulike tekniske anlegg må også fungere sammen på en bærekraftig måte. For f.eks varme -og ventilasjonsanlegg betyr det at anleggene må samhandle for å skape et godt innemijlø på en så energieffektiv måte som mulig. Også boliger automatiseres, hvor The Internet of things er på vei inn. Lys, solskjerming, musikk – alle tekniske funksjoner blir styrt fra en app på mobilen. Studiested er Porsgrunn.

Bygningsautomatisering fordypning – Nettbasert
Har du fagskoleutdanning fra tidligere innen elektrofagene eller KEM, kan du nå ta fordypningsfagene i Bygningsautomatisering. Her bygger du direkte på de grunnlagsfagene du allerede har. Denne etterspurte utdanningen starter januar 2021. Studiet dekkes av offentlige midler. Du kan derfor søke direkte inn på 2. året og ta fordypningsemnene. Undervisningen blir lagt over tre semester over 1,5 år, med eksamen før juni 2022.

Elektronikk
Stadig flere felter bruker elektronikk for styring og overvåking av prosesser, blant annet ved produksjon av elektrisk kraft, oppvarming av boliger, regulering av utslippene fra biler, styring av heiser, radar og kommunikasjonssystemer i fly og båter, kontroll av industriprosesser og personaladministrasjon og økonomiforvaltning. Elektronikkstudiet finner du kun i Horten, heltid, deltid eller nettbasert med samlinger, og byen har en rekke ledende elektronikkbedrifter.

Elektrotekniker – Nettbasert
Utdanningen er nettbasert uten fysiske samlinger. Både Nelfo og elektroentreprenørene halvårlige studier for å oppdatere ny kompetanse. Dette ettårig studiet er utviklet i samarbeid med Nelfo. Studiet er nettbasert og kan gjennomføres mens du er i jobb, uansett hvor du bor i landet. Utdanningen er praktisk rettet, og du får solid teknisk påfyll og forståelse for samspill med andre fag, leverandører og spesialister for å tilfredsstille de krav som stilles i dagens samfunn. Studiet skal bidra til en påkrevet oppdatering av elektrikere og på den måten beholde flere flinke fagfolk i bransjen.

Energitekniker – Nettbasert
Utdanningen er nettbasert uten fysiske samlinger. Studieplanen er utviklet i samarbeid med Skagerak Energi, for videreutdanning og kunnskapsoppdatering av energimontøren for å inneha riktig kompetanse til å møte fremtidige utfordringer i bransjen. Grønt skifte, faglig ledelse, digitalisering, Emc, Ekom, kommunikasjon og dokumentasjon er stikkord. Utdanningen gjennomføres på deltid over ett år.

Velferdsteknologi – Nettbasert
Utdanningen er nettbasert uten fysiske samlinger. Velferdsteknologi møter utfordringene samfunnets behov for helse, omsorg og velferd. Både unge og gamle vil i fremtiden trenge teknologisk hjelp til å leve aktivt og selvstendig. Velferdsteknologi er et tverrfaglig nettstudie, og utviklet i samarbeid med kommuner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, produsenter og leverandører.

Bygg
Bygg- og anleggsbransjen trenger fagfolk med oppdatert kompetanse. Utdanningstilbudet ved Fagskolen Vestfold og Telemark gir kompetanse om forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner. Fordypningen gir grunnlag for å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt, og utdanningen gir lederkompetanse. Studiested er Porsgrunn.

Elkraft
Elkraftfaget omfatter hele energikjeden, fra produksjon og fordeling til forbruk. Fagområdet er i rask utvikling, og behovet for fagskoleingeniører økende. Alternativ energi og automatisering er sentrale stikkord. Etter endt studium åpner jobbmulighetene seg som prosjektingeniør, salgsingeniør, arbeidsleder, driftsleder, vedlikeholdsleder eller inspektør i installasjonsbedrifter og elektrisitetsforsyning. Studiene foregår både i Horten og Porsgrunn.

Mer om studiene ved Fagskolen Vestfold og Telemark finn du her

Søknadsfrist på Samordna opptak er 1. september på alle studier.


Fagskolen Vestfold og Telemark: Bygningsautomatisering
kan nå studeres online over tre år

Tilleggsutdannelse sikrer også mer spennende og utfordrene jobber i fremtiden, i takt med utviklingen.