To internasjonale standarder for BIM – nå på norsk

Bedre byggeprosesser

0

To internasjonale standarder om organisering og digitalisering av informasjon i byggverk er nå tilgjengelige på norsk. Standardene skal fremme BIM på tvers av prosjekter og landegrenser, til beste for næringen som helhet.

NS-EN ISO 19650-1 og -2 setter rammen for hvordan aktørene kan samhandle og informasjon flyte gjennom alle prosjektets faser. Ved å bruke disse felles europeiske og globale standardene, vil norsk byggenæring lettere kommunisere og få internasjonal markedstilgang.

Økende behov for effektive arbeidsmetoder

I takt med at befolkning og økonomi vokser, øker behovet for boliger og infrastruktur. Prognoser tilsier en vekst i den globale bygge- og anleggsnæringen på inntil 85 prosent, eller over 130 billioner norske kroner, innen 2030. Mer bygge- og anleggsvirksomhet betyr økende behov for effektive arbeidsmetoder. Derfor vinner også digitalisering og bygningsinformasjonsmodellering (BIM) stadig større innpass i bygge- og anleggsprosjekter verden over. BIM vil være verktøyet i alle faser og benyttes av alle aktører i byggeprosjekter.

Med BIM kan byggherre, arkitekter, ingeniører og fagfolk innenfor bygg og anlegg planlegge, utforme og styre byggeprosjekter mer effektivt gjennom hele byggverkets livsløp.

  1. april 2019 inviterte Standard Norge til frokostmøte om de nye standardene. Her kan du se video av innleggene

Les mer om NS-EN ISO 19650-1 og NS-EN ISO 19650-2