Målgruppen for standarden er aktører som anskaffer prosjekterings- og rådgivningstjenester i en profesjonell sammenheng. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Ny Norsk Standard for konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser

Webseminar 20 august:

0

Standarden NS 3418 skal bidra til bedre konkurransegrunnlag ved anskaffelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester i byggenæringen. 20. august inviterer Standard Norge til lansering av den nye norske standarden.

Standarden NS 3418 fastsetter regler for oppbygning av og innholdet i et konkurransegrunnlag som skal ligge til grunn for tilbud på eller avtale om prosjektering og rådgivning i byggeprosjekter.

NS 3418 Konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag – Struktur og innhold, som er standardens fulle navn, inneholder i tillegg en del som angir struktur for beskrivelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester.

Standarden er utarbeidet for å få godt gjennomarbeidede og mer ensartede konkurransegrunnlag ved anskaffelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester i byggenæringen i Norge. Deler av standarden er beslektet med NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg.

For offentlige og private
NS 3418 er utarbeidet av en komité som består av medlemmer fra Statsbygg, Universitetet i Oslo, Arkitektbedriftene i Norge, Maskinentreprenørenes Forbund, RIF, Statens Vegvesen, BuildingSMART Norge, Norsk Kommunalteknisk Forening, Norges bygg- og eiendomsforening, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg og NTNU.

Målgruppen for standarden er aktører som anskaffer prosjekterings- og rådgivningstjenester i en profesjonell sammenheng. Standarden kan brukes av både offentlige og private aktører. Den kan også brukes av byggherrer og totalentreprenører som anskaffer prosjekterings- og rådgivningstjenester.

Program
På det digitale frokostmøtet kan du høre innlegg fra flere aktører som har deltatt i arbeid med standarden. De vil holde korte presentasjoner om arbeidet, standarden og bruksområdet. Det blir også anledning til å stille spørsmål.

Du får bl.a. høre fra:

Herman Bruserud, Universitet i Oslo (komitéleder)
Ari Soilammi, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
Ingvild Garberg, Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF)

Påmelding via Standard Norges hjemmeside