Statsbygg overleverte nybygg til lærerutdanningene i Tromsø

Nord-Norges største solcellepanel

0

Statsbygg har ferdigstilt nybygget for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Bygget ble overlevert med offisiell åpning i dag, 11. august 2020.

Nybygget gjør at lærer- og pedagogikkutdanningene samles i moderne undervisningslokaler og integreres med de andre delene av universitetet på campus i Tromsø. Nybygget skal huse ca. 1 900 hel- og deltidsstudenter innenfor barnehage- og grunnskolelærer, lektor- og pedagogikkutdanning, samt 176 ansatte. Arealet som er satt av til undervisnings- og studiefunksjoner er omtrent 4 200 kvadratmeter, og det som skal benyttes til møterom og kontorarbeidsplasser omtrent 1 900 kvadratmeter. Totalt er nybygget på ca. 11 000 kvadratmeter brutto, og er gjennomført innenfor kostnadsrammen på 475 millioner kroner.

Bygget er gjennomført som en totalentreprise med løsningsforslag. Econor AS vant konkurransen og gjennomfører byggearbeidene i oppdrag for Statsbygg. Med seg hadde de arkitektfirmaet Filter arkitekter i Oslo. Som del av totalentreprisen ble det i innledende fase gjennomført en planbearbeidelse av løsningsforslaget og et forprosjekt skriver de i en pressemelding.

Tilhørende infrastruktur og utomhusarbeider er også en del av prosjektet. Bygget har seks etasjer, samt en underjordisk kulvert for å knytte det sammen med resten av bygningsmassen på campus Tromsø. Det er satt krav til generalitet og fleksibilitet for fremtidige behovsendringer.

Nord-Norges største solcellepanel
Prosjektet hadde som mål å redusere klimagassutslippene med 30 % sammenlignet med et referansebygg. Prosjektets energiambisjon tilsvarer passivhusnivå, og det skulle derfor vurderes alternativ og fornybar energiproduksjon (nesten nullenergi). Statsbygg trosset derfor mørketiden og la Nord-Norges største solcelleanlegg på taket til nybygget for Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP). Det er sannsynligvis blittverdens største solcelleanlegg nord for polarsirkelen.

Dette er et klimatiltak, som vil gi oss mer kunnskap om hvilke muligheter det er for bruk av solceller i nord. Solcelleanlegget er beregnet til å gi en årlig energiinnsparing på 140.000 kWh, og erfaringene så langt er positive. Investeringskostnaden er på ca. 4,5 millioner kroner eks. mva.

Anlegget er langt på vei et testprosjekt både for UiT og Statsbygg. UiT har allerede i dag et mindre testanlegg for solceller i Tromsø, mens Statsbygg har solcelleanlegg på flere bygninger lenger sør i landet. Ved testanlegget til UiT er det blant annet dokumentert at lav temperatur øker effekten av hver enkelt solcelle. Samtidig spiller begrenset tilgang på lys deler av året negativt inn. På det nye anlegget skal solcellene ligge med lav vinkel for å fange lyset over størst mulig del av døgnet.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev

Borettslag fikk 2,3 millioner i støtte til solcelleanlegg,
ble nektet å bygge

Illustrasjonsbilde: PXhere.