St. Olavs hospital i Trondheim.

Rambøll blir landsdekkende partner for sykehusene i Norge

0

Rambøll har tegnet en landsdekkende rammeavtale med Sykehusinnkjøp på arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester.

Oppdragsgiver for anskaffelsen er Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Sør-Øst RHF. Sykehusinnkjøp HF er et selskap som eies av de fire regionale helseforetakene.

-Vi er veldig fornøyde med å ta del i en slik omfattende rammeavtale som innbefatter så å si samtlige fag innen bygg hos Rambøll. Avtalen understreker Rambølls posisjon og satsing innenfor sykeshusplanlegging sier Bjørn Terje Pettersen og Florian Franz.

Rammeavtalen skal dekke små, mellomstore og større prosjekter i alle prosjektfaser, og kan også benyttes ved ombygginger og nybygg.

Anslått totalverdi på rammeavtalen er ca. 160 millioner kroner per år, har en varighet på to år, med muligheter for forlengelse.

Bravida skal levere alle sikkerhetstekniske fag
til nytt sykehus i Drammen

Øyvind Hagen,
regiondirektør, Bravida Norge AS.