Illustrasjon: Archivisuals, Arkitekt: LINK arkitektur, Landskap: Snøhetta

Skolen tilfredsstiller Futurebuilts definisjon av plusshus

Tvedestrand VGS åpnet i dag:

0

Etter fire år med planlegging og bygging står en av Norges mest miljøvennlige skoler, nye Tvedestrand VGS, klar til å ta imot 500 elever til skolestart.

Det hele startet i 2016 med seier for forslaget «KAPLA» fra Veidekke AS med LINK arkitektur som arkitekter. Siden da har prosjektet tatt form, blitt utviklet etter strenge miljømessige krav og bygget står nå ferdig til skolestart.

Skoleanlegget består av flere horisontale volumer av ulik form og størrelse som er stablet på hverandre, slik at bygget trappes ned og tilpasses tomtens topografi. Volumene er stort sett i én etasje, noe som gjør at skolens store bygningskropp deles opp i mindre bestanddeler. Med flott plassering langs Mjåvatn utenfor Tvedestrand sentrum, har målsetningen vært at skolen skal være i skogen, på samme tid som skogen tas «inn» i skolen. Landskapet og naturen får slippe inn mellom fløyene, og enkelte steder til og med under utkragede bygningsvolumer. Slik blir samspillet mellom ute og inne, natur og kultur, en viktig del av skolen.

Oppdragsgiver, Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune, ønsket en skole som var enestående og i nærkontakt med naturen. Skolens unike beliggenhet har uteområder som skal benyttes for både undervisning og rekreasjon av et mangfold av brukere. Idrettsanlegget er lagt med direkte kontakt og utsyn med de utvendige anleggene, og skal fungere uavhengig av den øvrige skolebygningen. Klatrevegg og buldrerom er plassert ut mot Mjåvatn, og ved bruk av glass gir det en følelse av å klatre og bevege seg i det store landskapsrommet. Lyse og rommelige fellesarealer med godt utsyn mot hallene øker brukervennlighet og trivsel.

Tvedestrand VGS er designet for å tilfredsstille Futurebuilts definisjon av plusshus. Det betyr at energibehovet til drift av bygningen på årsbasis skal dekkes av produksjon av fornybar energi på stedet, i tillegg til at det skal produseres overskuddsenergi på 2 kWh/m2 BRA pr år. Taket er dekket med solcellepaneler.

-Med tanke på utforming og kvaliteter for bygningskroppen, samt valg av tekniske løsninger og energiforsyning, har mange miljømessige hensyn blitt tatt, understreker Hege Øyen Eshaghi i en pressemelding, sivilarkitekt og prosjektleder fra LINK arkitektur. Det ble blant annet bestemt å erstatte betong- og stålkonstruksjon med massivtre i flere deler av anlegget.

En kombinasjon av tiltak for en energioptimalisert bygningskropp, utnyttelse av dagslys og bruk av gode tekniske løsninger har bidratt til å redusere byggets netto energibehov til et absolutt minimum, som er en viktig forutsetning for å oppnå plusshusmålet. Å kombinere et godt arkitektonisk bygg samtidig som det skal være miljøvennlig trenger ikke å være motstridende. Det er viktig å ha en tett dialog med energirådgivere og tekniske rådgivere i en tidlig fase.

-Det har vært viktig for oss å skape et bygg med fokus på fremtiden, og alle som skal ta bygget i bruk i årenes løp. Teamet har jobbet med å skape en trygg skole for elever, ansatte og nærmiljøet. Vi håper at skolen vil oppleves som en god plass å lære, og at et bygget oppmuntrer til mestring, kreativitet og kompetanseheving, avslutter Eshaghi.