Fra venstre: Kjersti Hallingstad, Statsbygg; Willy Johansen, AV- Design; Celine Angell Stofer,Statsbygg; Morten Kvamme, OneCo og Espen Eilertsen, Statsbygg. Foto: Statsbygg

Lyd og bilde fem år før tiden

Gir rom for gode løsninger i prosjekteringen

0

Fem år før Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo (UiO) tas i bruk, har Statsbygg inngått en kontrakt med OneCo om audiovisuelt utstyr. Avtalen sikrer at UiO får topp moderne utstyr for lyd og bilde tilpasset sitt behov.

Utstyr for lyd og bilde blir vanligvis innkjøpt mot slutten av byggeprosjektene. Med en tidlig kontraktsinngåelse sikrer Statsbygg seg en løsning som blir tilpasset både bygget og brukernes behov underveis. Tett samspill mellom arkitekter og andre tekniske fag åpner for at de audiovisuelle løsningene kan påvirke byggeprosjektet på et tidlig stadium, noe som sikrer et miljøriktig, kostnadseffektivt og driftssikkert anlegg.

– Avtalen sikrer oss best mulig kvalitet og kostnadseffektive løsninger ved at den effektueres allerede i prosjekteringsfasen, sier prosjektdirektør Per-Roger Johansen i Statsbygg i en pressemelding.

Liker du artikkelen, meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev

Celine Angell Stofer, prosjektleder i OneCo, fremhever at AV-leverandører sjelden får mulighet til å påvirke løsningene så tidlig i et byggeprosjekt. – Dette gir rom for en helt ny form for samspill og gode løsninger i prosjekteringen, sier Celine Angell Stofer.

Kontrakten med OneCo, med AV-Design som underleverandør, har en økonomisk ramme på ca. 80 millioner kroner og omfatter planlegging, leveranse av utstyr, montering, test og prøvedrift.

Statsbygg oppfører Livsvitenskapsbygget på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Bygget skal samle og legge til rette for et tverrfaglig miljø innen helsefagene livsvitenskap, kjemi og farmasi i Norge. Om lag 1600 studenter og 1000 ansatte fra Universitetet i Oslo skal ha sitt daglige virke i det 66.700 kvadratmeter store bygget.

Liker du artikkelen, meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev

Statsbygg overleverte nybygg
til lærerutdanningene i Tromsø