Jostein Markussen, teknisk selger i IWMAC.

– Vi bør få en standardisering av datautvekslingen fra sky til sky

API - Application Programming Interface

0

– API, deling av data mellom sky til sky, vil trolig bli en større del av prosjekter fremover i byggebransjen. Da vil ikke dagens måte å håndtere disse på virke optimalt. IT-bransjen er kommet lenger med skybaserte tjenester og datadeling. Men samtidig har den bransjen et annet prisbilde, som kanskje ikke alltid er så gunstig for sluttkunden i byggebransjen, sier Jostein Markussen i IWMAC.

Han mener at det som vil tjene alle sluttkunder, er en standardisering av datautveksling fra sky til sky gjennom API. Det er nesten alltid prisdrivende å måtte endre eller lage nye API for alle som i dag og i morgen ønsker å dele data.

– Så er det selvsagt også dem som ikke ønsker å dele data, men det håper vi er forbigående. Her tror vi en standardisering er veien å gå, mener han.

Han forteller at IWMAC har gjort et forsøk på å løse dette med konseptet IWMAC Ready, og påpeker at ofte blir prosjekter og beskrivelser meget detaljert, noe de må være. Men han stiller samtidig spørsmålet om det er nødvendig å låse til spesifikke protokoller eller utstyr?

–  IWMAC Ready går i korte trekk ut på at vi «sertifiserer» en bestemt type produkt fra en leverandør. En Ready-sertifisering garanterer at utstyret er dokumentert, at dokumentasjon ligger tilgjengelig på nett og hvem som helst kan laste det ned, og at det har en åpen protokoll, forteller han.

–  Det er altså ikke en standard ned til bits og bytes, men et konsept – et åpenhets- og kvalitetsstempel – som ser forbi de små detaljene. Det gir trygghet til både entreprenører, konsulenter og byggherrer om at utstyret kan kommunisere via åpne og dokumenterte protokoller. Ikke bare på kablet nettverk, men også i skyen, sier Jostein Markussen.

Han sier at selv om konseptet er kalt IWMAC Ready, skal også konkurrenter kunne ta det inn til seg.

– Det avgjørende for oss er åpenhet og dokumentasjon. Formålet vårt er jo blant annet at det skal bli enklere for en rådgiver, eller en byggherre, å velge et produkt som de vet fungerer og kan integreres. Da får du en forventningsavklaring i tidlig fase, og du minsker risikoen for byggherren, som tidlig i prosjektet skal vite hva han får og hvilke muligheter som ligger i det valgte produktet.

Kjølegiganten Advansor blir med på IWMAC Ready-laget

Nichlas Amdisen Pedersen, Conny Andersson fra Advansor, Trond-Øystein Bjørnnes og Max Karlsson fra IWMAC.