Standard Norge ønsker svar på to spørsmål fra fagmiljøene som bruker NS 3420 del V – Ventilasjonsinstallasjoner. Foto: Vasily Gronskiy | Dreamstime

– Skal vi revidere NS 3420-del V for Ventilasjonsinstallasjoner?

Standard Norge ønsker deltagelse

0

–  Skal vi revidere NS 3420-del V for Ventilasjon? Det er prosjektleder Kristoffer Polak i Standard Norge som spør om dette. Han sier at Standard Norge ønsker tilbakemelding på om beskrivelsesstandarden for ventilasjon er moden for revisjon. Dersom den er det,  spør han om din virksomhet vil å delta i revisjonsarbeidet?

Standard Norge ønsker svar på to spørsmål fra fagmiljøene som bruker NS 3420 del V – Ventilasjonsinstallasjoner. Det kan for eksempel være rådgivende ingeniører, entreprenører eller leverandører.

 1. Trenger NS 3420 del V en faglig fornyelse?
  Standarden ble sist faglig revidert i 2012 og siden har den bare fått noen mindre rettelser.
  Det er trolig skjedd en del endringer i ventilasjonsbransjen siden 2012 og dette bør kanskje gjenspeiles i de tekniske spesifikasjonene i standarden.Fagområdene som dekkes av standarden er blant annet: generell ventilasjon, luftbehandlingsaggregater, luftfordeling, utførelse og montasje av ventilasjonsanlegg, brannbeskyttelse, prøving av ventilasjonsprodukter, inneklimaparametere, filtrering og rensing av ventilasjonsluft, renromsinstallasjoner, m.m.Dersom du svarer «JA» på dette spørsmålet, ber vi deg om å svare på neste spørsmål også.
 2. Ønsker din virksomhet å delta i dugnaden med revisjon av standarden?
  Arbeidet vil pågå i komitéen SN/K 431. Komitéen har vært «sovende» i noen år, og dersom det blir revisjon må den gjenoppbygges med nye deltakere.

Standard Norge inviterer bedrifter og organisasjoner i ventilasjonsbransjen til å delta i arbeidet med revisjon av NS 3420 del V.

Interesserte kan ta kontakt med prosjektleder Kristoffer Polak i Standard Norge. Han er sekretær for SN/K 100, og har epost kjp@standard.no, eller du kan ringe ham på telefon 905 97 358 dersom du ønsker å vite mer, eller delta i arbeidet.

Revisjon skjer i en standardiseringskomité

Alt standardiseringsarbeid bygger på følgende grunnleggende prinsipper:

 • Standarder utarbeides ikke av myndighetene, men av brukere selv
 • Alle interessenter har adgang til å delta i utarbeidelse av standarder
 • Standarder utarbeides av komitéene som består av frivillige representanter fra bedrifter og organisasjoner og andre som er på en eller annen måte er berørt av        standardene.

Arbeidet i komitéen vil skje på møter, hvor deltagere kommer med forslag til endringene i standardteksten og gir begrunnelse. Forslagene diskuteres i plenum og vedtas dersom det oppnås enighet (konsensus) om endringen.

Inntil tidlig på 2020 året møttes deltagere i Standard Norges lokaler. På grunn av Covid 19-pandemien blir alle møter inntil videre gjennomført virtuelt, ved hjelp av Microsoft Teams. Når pandemirestriksjoner blir opphevet, vil vi gå tilbake til fysiske møter, men kanskje i kombinasjon med virtuelle.

Liker du artikkelen, meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev

Norconsult bistår Standard Norge med universell utforming av lydtekniske løsninger

I arbeidet med ny standard vil man undersøke hvilke bygningsmessige standarder for universell utforming som finnes i dag. (Foto Norconsult)