Intelligent lysstyring med høy sikkerhetsfaktor

Defensor fra Esylux

0

Med bevegelsesdetektorer for utendørs bruk i den nye DEFENSOR-serien utvider produsenten ESYLUX mulighetene med intelligent lysstyring, med spesielt fokus på sikkerhet. Dette fokuset gjenspeiles av de tidsavhengige driftsmodusene, smart hærverk- og sabotasjebeskyttelse, gangretningsavhengig tidsforsinket utkobling, overspenningsvern og passordbeskyttet konfigurering. DEFENSOR-skumringsreleer avrunder serien.

En sensorbasert styring av utendørsbelysningen forbedrer ikke bare energieffektiviteten og komforten, men gir også enda bedre sikkerhet rundt hele bygget. Sikkerhetsaspektet er dermed avgjørende i bevegelsesdetektorene for utendørsbruk og skumringsreleene i den nye DEFENSOR-serien fra ESYLUX.

Fleksibel styring via tidsavhengige driftsmoduser

Bevegelsesdetektorene er tilgjengelige med detekteringsområde på 280°, 230° eller 200°. 280°- og 230°-variantene har en intern klokke, noe som gjør det mulig å stille inn to tidsrom for avvik fra den innstilte standardmodusen i løpet av et døgn. Videre kan du velge mellom helautomatisk og halvautomatisk drift, skumringsrelémodus og målrettet inn- og utkobling av belysning. Dette sørger for høy styringsfleksibilitet og mer sikkerhet og energieffektivitet, avhengig av bruksområde.

Hærverk- og sabotasjebeskyttelse samt individuelle tidsforsinkede utkoblinger

280°- og 230°-variantene, som takket være de dreibare sensorhodene kan takmonteres ved behov, har også en intelligent hærverk- og sabotasjebeskyttelse. Hvis sensorhodet knuses, aktiveres lyset kontinuerlig, slik at området blir belyst.Sensorhodet registreres også hvorvidt noen går forbi fra høyre eller venstre eller beveger seg nedenfra, slik at de går inn i eller forlater krypsikringen. For hver av disse fire retningene kan det stilles inn en tidsforsinket utkobling, slik at sikkerheten og energieffektiviteten blir enda bedre.

For hele DEFENSOR-serien er det iverksatt enda større beskyttelsestiltak: Et personlig passord forhindrer uautorisert konfigurering, slagfastheten er klassifisert til IK07, kapslingsgraden er klassifisert til IP55, og overspenningsvernet overholder standardens minstekrav fullstendig. Med den integrerte impulsbryterinngangen kan man slå på utendørsbelysningen innenfra. Med nullgjennomgangsrele, er den godt rustet for styring av LED-armaturer.

Skumringsrelé med tidsavhengige driftsmoduser

To skumringsreleer avrunder serien. Som navnet tilsier slår de på belysningen når mørket setter inn og av igjen når det er tilstrekkelig med dagslys om morgenen. Videre har T-variantene (T = Time functions, tidsfunksjoner) en intern klokke og to tidsvinduer der lyset kan slås av og på uavhengig av dagslyset, f.eks. for å redusere lysforurensning.

Alle apparater i serien er klare til drift umiddelbart med fabrikkinnstillingene. For å unngå uautorisert bruk ble innstillingselementer på huset bevisst valgt bort. I stedet kan du enkelt tilpasse parametrene med ESY Pen og ESY-appen, blant annet ved å tilpasse registreringsfølsomheten individuelt i ulike soner for 280°- og 230°-variantene. Videre kan konfigureringen via ESY Pen og ESY-appen lagres mobilt, fremhentes og overføres til lignende produkttyper (kloning). En PDF-rapport gir deg også prosjektdokumentasjon.