Fotomontasje: ITBaktuelt.

En ny lærebok om eiendomsforvaltning – Facility Management

Fagområdet FDV-begrepene

0
Eiendomsforvaltning/Facility Management (FM) omfatter forvaltning av eiendomsverdier, drift, vedlikehold og utviklingsaktiviteter samt servicetjenester til brukere av bygninger og arealer.
I denne boken belyser vi utviklingen av fagområdet i Norge fra FDV-begrepet (Forvaltning, Drift og Vedlikehold) ble innført på 1980-tallet til dagens internasjonale standarder for FM. Det er lagt vekt på hvordan en kan sikre gode lokaler og service for kjernevirksomheten i bygningene.
Læreboken er tenkt som en samlet innføring til fagområdet som kan brukes i utdanningsprogram på bachelor og masternivå – og i praksis. Boken inneholder en rekke eksempler fra privat og offentlig eiendomsforvaltning slik at teorien blir lett forståelig for den som ikke kjenner faget fra tidligere.
Det viktigste for FM i tiden fremover er utviklingen av bærekraftige og digitale løsninger som bidrar til verdiskaping for samfunnet og for eiere og brukere av bygninger.

Bla litt i boka Eiendomsdrift