Klimasatsingen K2 åpner i Bergen

Statsbygg

0

Det toppmoderne nybygget ved Høgskulen på Vestlandet er reist med høye klimaambisjoner. I dag åpnes det offisielt av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

K2 er ikke bare et 8611 meter høyt fjell på grensen mellom Pakistan og Kina. Det er også et 14300 kvadratmeter stort nybygg på campus Kronstad sør for Bergen sentrum.

Her sto Statsbygg for noen år bak nybygget K1. I dag åpnes K2, som vil gi plass til rundt 3000 studenter og 300 ansatte. Med det samles alle studenter og ansatte tilknyttet Høgskulen på Vestlandet Bergen på Kronstad.

– Vi er svært fornøyd med K2. Samarbeidet med høyskolen, entreprenøren Kruse Smith, L2 Arkitekter og alle andre involverte parter har vært meget bra, og det samme er sluttresultatet, sier avdelingsdirektør Linda Sunde Eriksen i Statsbygg.

Edens hage

K2 er bygget med svært høye klimaambisjoner. Med klassifiseringen BREEAM Excellent har det den nest høyeste miljøsertifiseringen for bygg, og som et nullutslipsbygg produserer det mer energi enn det forbruker.

– 1550 kvm solceller på taket, store kutt i CO2-fotavtrykket til materialer og 16 nye energibrønner på campus er bare noen av tiltakene i prosjektet, sier Linda Sunde Eriksen.

K2 ble opprinnelig kalt «Edens hage» i arkitektenes vinnerutkast tidligere i byggeprosessen. Midt i bygningen ligger et atrium, som går over seks plan opp til et glasstak.

I atriets førsteetasje står det tre trær på 4,5 meter, drøyt 30 busker og et lag med mose. Rundt grøntarealet er det en sammenhengende og buet benk.

Toppmoderne fasiliteter

Nybygget på Kronstad omtales som Vestlandets mest moderne undervisningsbygg.

Utformingen og møbleringen av bygget understøtter nye måter å jobbe og undervise på. For eksempel er auditorier tilrettelagt for streaming og fjernundervisning i tillegg til klassisk undervisning. Også arbeidsplassene i bygget har en moderne utforming.

– Sammenheng i form, funksjon, materialbruk og fasadeuttrykk gjør at K2 skaper en helhetlig campus på Kronstad sammen med det eksisterende høyskoleanlegget, sier Linda Sunde Eriksen.

Byggestart for K2 var i januar 2018. Prosjektet ble ferdigstilt 1 april 2020.