Rambøll Oslo flytter inn i nye lokaler i Harbitz torg. Illustrasjon: Møller Eiendom v. Finn S. Felberg.

Rambøll flytter inn på Harbitz torg

BREAAM-NOR Excellent

0

Oslo kontoret til Rambøll flytter med sine nesten 600 ansatte et steinkast unna til nybygget i Harbitzaleén 5. Bygget har energimerke A og bransjestandarden BREAAM-NOR Excellent, en anerkjennelse kun ett av ti nybygg får.

– Rambøll er en samfunnsrådgiver som leverer helhetlige og bærekraftige løsninger til våre kunder. Derfor er det naturlig at vi flytter til kontorer i et bygg som ikke bare tilfredsstiller bransjens strengeste miljø- og energikrav, men at hele prosjektet Harbitz torg er gjennomført med et miljøperspektiv med tanke på utslipp, strømforbruk og mobilitet, sier administrerende direktør i Rambøll, Ole-Petter Thunes i en pressemelding.

Bygg med miljøbevarende og engerieffektive løsninger
De teknologiske løsningene som er valgt i bygget, er så miljøbevarende og energieffektive som mulig. Blant annet er det heiser som regenererer elektrisitet, akkurat som en elbil som regenererer når man bremser. Andre tiltak er fordrøyning av regnvann i grøntanlegg på takene som skal samle opp regnvannet før det slippes kontrollert inn på avløpsnettet.

Til og med den store takterrassen er beplantet med blomstereng så den har en funksjon som en grønn lomme, som er viktig for å opprettholde biologisk mangfold i bynære strøk.

– At vi nylig har blitt bærekraftsertifisert av Bureau Veritas, gjør at vi har fått enda større innsikt i vår egen virksomhet og dermed ser vi nye muligheter for forbedring og utvikling. Det nye bygget bidrar til å minske vårt CO2-avtrykk, og har alle fasiliteter for å gi våre ansatte en framtidsrettet arbeidsplass, avslutter Ole-Petter Thunes.

Strategisk beliggenhet
Beliggenheten er ideell med tanke på offentlig transport og nærhet til sykkelveinett, og det er lagt stor vekt på framtidsrettede mobilitetsløsninger som bidrar positivt i klimaregnskapet. Bygget har egen sykkelparkering med over 400 plasser og lademuligheter for elsykler. Så godt som alle parkeringsplasser til næring har høyeffektive elbilladere, og det er planer om bildeling.

Selve hjertet av torget er det vernede Laboratoriebygget som har blitt gjenbrukt og rehabilitert som kulturhus. Det har også vært gjenbruk av stål fra den gamle industribebyggelsen til ulike formål på stedet som lekestativer og dekorative elementer.

Rambøll har også gjort egne tiltak i flytteprosessen som å gjenbruke møbler fra det gamle bygget og selge det som ikke skulle tas med videre. Det nye som er kjøpt inn er bærekraftsertifisert.

Rambøll leier ca.10.400 kvadratmeter over 3 etasjer og har signert en 10-års leieavtale med Møller Eiendom. Rambøll har vært den største rådgiveren i prosjektet i gjennomføringsfasen, med god utsikt over byggeplassen fra de tidligere kontorer på andre siden av trikkeskinnene.