Levre skole i Bærum. Arkitekt/Illustrasjon: Lille Frøen AS

Omfattende automatiseringsoppdrag gjennomført av Gratech

Levre skole i Bærum

0

Gratech har gjennomført et omfattende automatiseringsoppdrag for Veidekke som har bygget ny skole i Bærum. Automatiseringen består av alt fra SD-anlegg til lysstyring og ventilasjonsanlegg.

Bærum kommune har bygget ny barneskole for 840 elever, med muligheter for utvidelse en gang i fremtiden om det skulle bli nødvendig.

Veidekke har vært totalentreprenør og prosjektet er en slags OPS-light hvor Bærum kommune fortsatt skal eie skolen, mens Veidekke skal stå for drift og vedlikehold i fem år fremover. Underleverandøren Coors Service Management skal drifte skolen i disse årene, og det ligger en opsjon på ytterligere to år i avtalen. Dette omfatter eiendomsteknisk drift, vaktmestertjenester og renhold. En slik avtale er den første i sitt slag i Bærum kommune.

Levre skole i Bærum. Arkitekt/Illustrasjon: Lille Frøen AS

De mange installasjonene av automatikk

Gratech i Asker er totalleverandør av all automatikk og SD-anlegg. Inger-Lise Grabner, marked- og forretningsutvikler i Gratech forteller at automatikken består av styring av lys både inne og ute, og dimming av lyset ute klokken 23:00 på kvelden.

Videre forteller hun om solavskjerming som har SMI-styring (Standard Motor Interface). Her får drifter tilbake melding om posisjon og diagnostikk av alle motorer.

– Romsonestyring er på plass, og det samme er en alarmsentral og annet teknisk utstyr som er spredt rundt i bygget, sier hun.

Værstasjoner er montert og styrer solavskjerming og værprognoser for utendørs varmekabler og utebelysning.

Et solproduksjonsanlegg er installert, og dette skal kunne gi 35 000 kWt. Anlegget henter inn og logger verdier for solseller.

– Alt blir implementert i et web-basert SD-anlegg. SD-anlegget henter også data fra ni ventilasjonsaggregater, med kommunikasjon mellom undersentraler. Både SD-anlegget og all automatikk kommuniserer over BACnet IP, sier Inger-Lise Grabner.

– Så skal vi heller ikke glemme at Gratech også har levert våre nye intelligente taksluk, og at disse er integrert i SD-anlegget, legger hun til.

Til slutt påpeker hun at selvfølgelig er det installert El-billadere som styres via tidsur, en viktig service i et moderne bygg.

To faser

Prosjektet Levre skole i Bærum har to faser:

Det er samspillsfase 1 hvor man jobber med kunden som får påvirke hvordan bygget skal bli, en viktig tid til beste for kunden.

Samspillsfase 2 er gjennomføringsfasen på 5 år, hvor bygget brukes slik det er tenkt og bygget.

Gratech fikk jobben som leverandør på automasjon og SD-anlegg, og selskapet er derfor en viktig nøkkelspiller til alt det tekniske i prosjektet.

Ifølge Inger-Lise Grabner har man ønsket å minimere det tekniske mellom fagene og jobbet ut fra filosofien om at elektro kobler el, ventilasjon legger spredenett, rør kobler det rørtekniske og at automasjon tar ansvar for alt som skal styres.

Gratechs systemer og tekniske løsninger gjør det mulig å styre alt fra én plattform.

Valgte å bygge nytt

Levre skole i Bærum. Arkitekt/Illustrasjon: Lille Frøen AS

Historien bakover i tid var at kommunen valgte å rive den gamle skolen som ble satt opp i 1977. Man ville bygge ny for å oppnå optimale løsninger, ikke minst med tanke på miljø og energibruk.

Skolen skal også være et senter for lokalmiljøet, med andre ord en skole som også er et åpent kultur- og idrettsanlegg.

Det er også en energikontrakt i denne modellen, hvor Veidekke tilbyr kommunen et måltall for energibruken. Dersom skolen bruker mer energi, skal Veidekke betale halvparten av overforbruket. Er forbruket mindre skal det som blir spart inn dels mellom Veidekke og kommunen.

Levre skole har passivhusstandard, og er også bygget for å tilfredsstille kriteriene til BREEAM-NOR Very Good, uten at det er søkt om sertifisering.

Bruttoareal: 9500 kvm, med to fløyer på to og tre etasjer.
Byggherre: Bærum Kommune
Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør
Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen
Bygningsautomatisering: Gratech

Liker du artikkelen, meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev

NLA Høgskolen i Bergen bygger
et av Norges smarteste studiebygg

Illustrasjon: Mad arkitekter