Undervisningen er nettbasert og blir lagt over tre semester (1,5 år). Illustrasjonsfoto: PXhere

Nettbasert utdanning i Bygningsautomatisering fordypning tre semestre starter i januar

Tillbys av Fagskolen Vestfold og Telemark

0

Har du fagskoleutdanning fra tidligere innen elektrofagene eller KEM, kan du nå ta fordypningsfagene i Bygningsautomatisering. Her bygger du direkte på de grunnlagsfagene du allerede har. Utdanningen tilbys som en nettstøttet e-læringsmodell, hvor du kan bo hvor som helst i landet, også i utlandet for den del. Ingeniører med relevant utdanning kan søke. Du vil få kompetansebevis etter endt utdanning.

Ole Dyrseth leder for Prosjekt og markedsavdeling ved Fagskolen Vestfold og Telemark.

-Dette studiet er populært, forteller Hans Ole Dyrseth leder for Prosjekt og markedsavdeling ved Fagskolen Vestfold og Telemark. Han legger til at dette er en fagskoleutdanning med studiepoeng.

–  Vi starter denne etterspurte utdanningen i januar 2021. Studiet dekkes av offentlige midler. Du kommer inn i en klasse som allerede er ferdig med grunnlagsemnene du har fra tidligere. Du kan derfor søke deg direkte inn på 2. året og ta linjefagene.

Undervisningen er nettbasert og blir lagt over tre semester (1,5 år), med eksamen før juni 2022. Varighet på utdanningen er 1,5 år. Det er kun 2 tre- dager samlinger pr. semester.. Denne utdanningen er ikke søkbar via Samordna opptak, forteller Dyrseth, og legger til at du må søke skolen direkte.

Gjennom utdanningen skal studentene utvikle faglig kompetanse som de skal bygge på og videreutvikle i sitt arbeid som fagskoleingeniør. Dette skjer gjennom å planlegge, lede og kontrollere egne arbeidsoppgaver og arbeid som utføres av andre i henhold til gitte krav og spesifikasjoner, hvor det reflekteres over gjennomførte oppdrag.

Dyrseth understreker at byggebransjen og elektrobransjen etterspør teknisk utdannet personell til bygging, drift og forvaltning av bygg hvor det er installert avansert teknologi for overvåking og styring.

Ferdigheter i å bruke IKT i lærings- og utviklingsprosesser, å beregne, kalkulere og styre økonomiske og administrative gjøremål, samt organisere, lede, dokumentere og vurdere lærings- og utviklingsprosesser, inngår også i studiene. Likeså holdninger som synliggjøres gjennom arbeid og i relasjoner med kolleger, ledelse og fagmiljøer.

Dyrseth viser til at kompetanse etter endt utdanning gir en mangfoldig kunnskap, blant annet det å planlegge og gjennomføre overtakelse av teknologien som er i byggene og planlegge og prosjektere bygningsautomatiserte anlegg.

Man skal også kunne drifte og vedlikeholde bygningsautomatiserte anlegg og ta rollen som ITB-ansvarlig og systemintegrator innen bygningsautomasjon.

En helhetsforståelse av tekniske anlegg, slik som varme, kjøling ventilasjon, inneklima, lys med mer og detaljkunnskaper om feltbussystemer, det vil si Dali, KNX, M-bus, BAC-net osv.

Sentralisert styring og regulering av inneklima ved bruk av SD-anlegg, bygningfysikk – SIMIEN, energimerking, kartlegging og vurdering av inneklima, kjennskap til programmeringsspråk, verktøy og protokoller og energiledelse, være ressursperson innen energieffektivisering (ENØK) er det som studentene skal igjennom.

-Med andre ord skal man kunne lede og være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av arbeid i automatiserte anlegg, konkluderer Dyrseth.

Han avslutter med å si at det lønner seg å være tidlig ute med søknader. Han tror at denne utdannelsen ikke blir noe mindre populær fremover, men tvert imot.

Her kan du lese mer om Bygningsautomatisering fordypning 1,5 år, opptakskrav osv.

Liker du artikkelen, meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev

En ny lærebok om eiendomsforvaltning
– Facility Management

Fotomontasje: ITBaktuelt.