Foto: Statsbygg

Stor interesse for unik Aker Brygge-tomt

blir krav om å bygge etter sertifiseringen BREEAM Excellent

0

Salget av Trekanttomta i Oslo har fått svært god respons i markedet. 6. oktober starter Statsbygg budprosessen.

De seneste årene har den fire mål store tomten blitt brukt som anleggsplass for det nye Nasjonalmuseet. Nå som byggingen nærmer seg slutten, åpner det seg nye muligheter.

Tidligere i år ble det besluttet at tomten skal selges. I august startet salgsprosessen for alvor med utsendelsen av prospektet.

– Interessen fra markedet viser tydelig at dette er en av landets aller mest attraktive tomter. Prospektet er sendt ut til ca. 650 investorer, entreprenører, syndikeringsselskaper og andre aktører. Vi ser at flere av interessentene allerede har satt seg svært godt inn i tomten og området, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg i en pressemelding.

Finalerunde
Via eiendomsrådgiverne Malling & co starter Statsbygg budprosessen 6. oktober. Etter planen vil de tre budgiverne som vurderes som best bli invitert til en finalerunde.

Statsbygg samarbeider med Oslo kommune om tomtesalget. Kommunen eier et areal som inngår i samme reguleringsfelt, og det er derfor hensiktsmessig at én kjøper får hånd om begge grunneiendommene.

– Tomten egner seg godt til næringsformål i tråd med området rundt. Vi har ikke tatt stilling til hva ny kjøper vil bygge, men her er det lett å se for seg for eksempel attraktive kontorlokaler, sier Harald Nikolaisen.

Salget av Trekanttomten planlegges med de samme høye klimaambisjonene som for Nasjonalmuseet på nabotomten. Statsbygg ser for seg at kjøper vil få krav om å bygge etter sertifiseringen BREEAM Excellent, noe som vil sikre et bærekraftig bygg på en unik tomt.