Alle byggherrens oppgaver med bygningsautomatisering kan utføres enkelt

Ny teknologi med fordeler og utfordringer

0

En nestor innen bygningsautomatisering, Tore Fosaas, mener at for å lykkes må byggherren angi standardiserte krav til samspillet mellom byggherren selv, byggherrens rådgivere, prosjektleder og gjerne toppsystemleverandør, entreprenør, leverandørene av rør, ventilasjon, elektro og automatikkleverandøren.

 –  Alle krav til alle aktører må kvalitetssikres slik at kravene blir ivaretatt av aktørene, påpeker han.

Tore Fosaas i BAinfo.

Tore Fosaas har arbeidet 26 år som automatikkleverandør, 15 år som rådgiver og som daglig leder i BAinfo som han startet i 2009. Han driver  BAinfo med formål å bidra til at byggherren skal lykkes med bygningsautomatisering.

Han mener blant annet at alle grensesnitt mot entreprenør og leverandørene av rør ventilasjon og elektro må være like og ferdige i konkurransegrunnlaget for prosjektet.

Dette for å unngå konflikter og kostnader til å klarlegge hva som skal leveres når prosjektet har startet.

Videre mener han at kravspesifikasjonen til leveranse bygningsautomatisering må omfatte alle funksjoner for inneklima, miljø, energieffektivisering, lastkontroll og drift av eiendommen.

All bygningsautomatisering skal leveres av kun én automatikkleverandør.

–  Det er viktig at alle funksjoner for inneklima, miljø, energieffektivisering og lokal drift ikke skal være avhengig av Internett, sier han.

Driftsfunksjonene for eiendommene skal leveres helt like uavhengig av hvem som er automatikkleverandør. Og driftsfunksjonene skal ha et standardisert omfang med standardisert plassering i SD-anleggets oversikt- og prosessbilder for å sikre helt lik betjening i oversikt- og prosessbildene. Betjeningen skal være tilgjengelig på mobilt utstyr med nødvendig autentisering for betjening.

Liker du artikkelen, meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev

Ny teknologi har mange fordeler,
men gir også mange utfordringer

–  Det er nå et stort fokus på å ta i bruk ny teknologi med: Skybaserte løsninger, Tingenes Internett (IOT) med sensorer for funksjoner og innsamling av data, digitale bygg m.m.

–  Det er derimot lite fokus på hvilke funksjoner som skal leveres for bygningsautomatisering, poengterer han.

Fosaas anfører at fordelene med den digitale utviklingen må utnyttes og de mange utfordringene må ivaretas.

–  Det er viktig å oppnå nødvendig sikkerhet i de løsninger som velges. Byggherren bør forsikre seg om at for eksempel skybaserte løsninger leveres av trygge og solide skytjenesteleverandører.

SD-anleggene har avanserte muligheter
for å etablere funksjoner

Fosaas har nøye vurdert hvilke funksjoner byggherren trenger og har fått bekreftet at alle nødvendige funksjoner for inneklima, miljø samt optimal energieffektivisering, lastkontroll og drift kan etableres i SD-anlegget.

–  Bruk av separate datasystemer med kommunikasjon med SD-anleggene for flere funksjoner er derfor unødvendig, understreker han.

Han sier at BAinfo-standarden er basert på å utnytte SD-anleggenes avanserte teknologiske muligheter for å etablere alt en byggherre trenger av funksjoner for bygningsautomatisering.

Videre at den er basert på å utnytte den raske teknologiske utviklingen som skjer i byggenæringen og ivaretar utfordringene bl.a. for å minimere sårbarheten til funksjonene for inneklima, miljø og energieffektivisering.

Han angir noen eksempler på funksjoner som kan etableres i SD-anlegget:

  • Lokal varslingsoversikt med visning av antall kvitterte og ukvitterte varsler med 5 varselkategorier. Ved å angi brukernavn og passord kan SD-anlegget betjenes i 3 ulike betjeningsnivåer.
  • Automatisk varsling i SD-anlegget og mobilt utstyr ved feil på inneklima og miljø.
  • Automatisk varsling i SD-anlegget og mobilt utstyr ved feil på energieffektiviseringen.
  • Selvlærende beregning for når varme/kjøleenergi kobles inn for lengst mulig sparemodus.
  • Optimal behovstyring for varme/kjøleenergi med bl.a. ulike typer av givere og detektorer.
  • Lese rapporter fra byggherrens EOS-system som leveres av et EOS-firma.
  • Etablere et enkelt FDV-system med notater fra hvert system tilknyttet SD-anlegget.
  • Standardisert plassering av standardiserte applikasjoner for drift i oversiktsbilder og i prosessbildene for de enkelte systemer.

–  Dette gjør at alle eiendommer får helt lik betjening uavhengig av hvilket firma som er automatikkleverandør. Videre blir tidsforbruket for å betjene eiendommen redusert på grunn av at varslingsoversikten viser om det er nødvendig å logge seg inn SD-anlegget, kommenterer han.

–  Funksjonene er enkle å etablere for alle automatikkleverandører. Når de er etablert i et prosjekt kan de kopieres og brukes på nytt, noe som kan gi lavere tilbudspriser.

Tore Fosaas er opptatt av at for byggherrer med mange eiendommer er det viktig å ha et separat system som gir en varslingsoversikt for alle eiendommene og enkelt valg av ønsket eiendom.

–  Derfor inneholder BAinfo-standarden et komplett tilbudsgrunnlag for et Eiendomsdashbord med en varslingsoversikt for alle byggherrens eiendommer, sier han.

Til slutt sier han at på bakgrunnen av varslingene kan operatør velge å ikke logge seg inn, eller logge seg inn i det eller de anlegg som har varslinger, og som må undersøkes nærmere.

– Eiendomsdashbordet kommuniserer med API mot SD-anleggets varslingsoversikt som viser status på varslinger.

– For eldre SD-anlegg kan de fleste automatikkleverandører levere en konverteringsmulighet for overføring av data med API, legger han til helt til slutt.

Fosaas mener at bruk av BAinfo-standarden erstatter toppsystem.

Liker du artikkelen, meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev


Leveranse av bygningsautomatisering på en ny standardisert, tidseffektiv og sikker måte

Leveranse av bygningsautomatisering
Den teknologiske utviklingen fortsetter i raskt tempo, skriver Tore Fosaas i denne artikkelen. Illustrasjonsfoto: Siemens