Morten Gaustad(t.v.) i Getek AS, Arnt Solem i FosenKraft Energi AS og John Waatsveen i Fjeldseth AS satser nå sammen på solcelle-markedet.

Investerer i Getek og har tilsammen 200 år med erfaring innen solcelleenergi

FosenKraft Energi og Fjeldseth

0

– Vi ønsker nå å satse sammen på fornybar energi, sier konsernsjef i FosenKraft, Arnt Solem. FosenKraft Energi og og det andre trønderselskapet Fjeldseth har gått sammen om å investere i solenergiselskapet Getek. Selskapene eier dermed tilsammen 80 prosent av Getek.

Kraftselskapet FosenKraft Energi AS på Ørlandet og elektroentreprenøren Fjeldseth AS i Trondheim har tilsammen 200 år med erfaring bak seg, og nå satser de slagkraftig fremover på solcelleenergi i samarbeid med Getek AS, et annet Trønder-firma som ligger langt framme innen solcelleteknologien.

Selskapet i Malvik har over 30 års erfaring fra solcellebransjen. Selskapet har også utviklet hybride, autonome og mobile energiforsyningsløsninger som har gjort selskapet til en ledende leverandør av strømforsyningsanlegg til aktører som NVE, Norsk Polarinstitutt, Avinor, forsvaret, FN og politiet.  Polarinstituttet har blant annet benyttet seg av selskapets spesialkompetanse på svært så avsidesliggende områder som Dronning Maud Land og Bouvetøya, mens NVE benytter de mobile energiløsningene til Getek når de skal måle rasfarenivået ved «Mannen» og andre «farlige» fjellområder.

SATSER PÅ BÆREKRAFTIG ENERGI
Selskapene viser til at investeringene i Getek innebærer en konsolidering av unik kompetanse på tvers av fagområdene kraftproduksjon, installasjonsvirksomhet og fornybare energikilder

– FosenKraft Energi har lenge ønsket å satse enda mer på bærekraftige produkter og tjenester. Næringslivet og det offentlige roper etter grønne løsninger, og da er satsing på solcelleenergi et helt naturlig valg for oss. Vi ønsker å øke vår kompetanse på løsninger både med solceller og frittstående hybride energiforsyninger til det raskt voksende markedet, blant annet innen blå sektor.  Det er derfor naturlig for oss å investere i Getek, et selskap med svært solid erfaring på disse områdene sier konsernsjef Arnt Solem som har stor tro på Getek og den spisskompetansen som ansatte i selskapet besitter.

FosenKraft Energi AS ved konsernsjef Arnt Solem(t.v.) og Fjeldseth AS ved administrerende direktør John Waatsveen(t.h.) går nå inn med tunge investeringer i solcelleselskapet Getek der Morten Gaustad(midten) er daglig leder. – Nå er vi rigget for vekst, sier Gaustad som har 35 års erfaring innen solcelle-markedet.

HELTRØNDERSK SAMARBEID
Markedet til Getek er alt fra nybygg til oppgradering av eldre bygg. – Getek skal fortsatt satse både lokalt og nasjonalt, men vi håper selvsagt også på at vi nå får ekstra stor fart på solcelle-utbyggingen også her i Trøndelag, påpeker Solem.

FosenKraft samarbeider med Trondheims eldste installasjonsvirksomhet; Fjeldseth AS, om gjennomføringen av emisjonen som gir de nye eierne 40 prosent eierandel hver i selskapet, mens dagens eiere beholder 20 prosent eierskap. – Vi har samarbeidet med Fjeldseth på flere områder tidligere, og vi var ikke i tvil om at de vil være en perfekt fremtidig partner i vår videre miljøsatsing, påpeker konsernsjefen.

ET KVANTESPRANG INNEN DET GRØNNE SKIFTET
Administrerende direktør i Fjeldseth AS, John Waatsveen ser på det nye trønderske samarbeidet som et skikkelig kvantesprang innen det grønne skiftet.

– Dette er også noe som stemmer godt med våre strategiske planer. Vi har lenge ønsket å være med på utviklingen innen solcelleenergi, og gjennom Getek og deres kompetanse får vi nå en skikkelig kickstart. I tillegg gjør samarbeidet med FosenKraft Energi og deres grønne profil at vi sammen blir en komplett leverandør innen solcelleenergi. I fellesskap kan vi levere både på pris, kompetanse, effektivitet og kvalitet, i tillegg til at vi kan skreddersy løsninger for kunder i svært ulike bransjer og under svært krevende forhold, sier Waatsveen.

RIGGET FOR VEKST
– Gjennom den nye sammenslutningen får vi med oss to solide selskap som vil øke tilgangen på både ressurser og nye prosjekter. Dette vil gjøre oss mye mer slagkraftige og konkurransedyktige, samt styrke oss i betraktelig i forhold til å utvikle nye produkter og løsninger, konkluderer daglig leder i Getek, Morten Gaustad.

– Vi er rett og slett rigget for økt vekst i solcelle-markedet, sier sjefen for Getek, som i disse dager gjennomfører et unikt pilotprosjekt for Den Norske Turistforening (DNT) langt inne på Hardangervidda. DNTs flaggskip, Rauhelleren, skal nemlig bli verdens mest miljøvennlige turisthytte.  Hytta skal gå fra diesel-fyring til ren solenergi, og Getek står for leveranse av hele den tekniske løsningen.

Liker du artikkelen, meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev

Låner ut solceller til næringsbygg

Fjordkraft tar regningen for montering og drift av solcelleanleggene. Foto: Illustrasjonsbilde fra Shutterstock