På bildet: Markus Helgheim fagansvarlig dørmiljø hos Ingenia under internopplæring dørmiljø. Dørmiljø er et fagfelt som ofte glipper, men Ingenia jobber bevist for å øke kompetansen internt omkring dørmiljø.

Ser nå frem til prøvedrift av ungdomsskolen i Nittedal

Ingenia hadde ITB-ansvaret

0

I august 2020 ble nye Nittedal ungdomsskole ferdigstilt og Ingenia har hatt rollen som ITB-ansvarlig og systemintegrator-leverandør etter ITB-standarden NS 3935. – Skolen er et meget teknisk kompleks bygg, og mange aktører var nødt til å koordinere på tvers av sine grensesnitt, sier Sebastian Klüwer hos Ingenia.

Han forklarer at ungdomsskolen inneholder en rekke spesialrom med tilhørende tekniske anlegg, blant annet mat, helse, aula, svømmebasseng, naturfag med laboratorium.

– Ved ferdigstillelse var også Nittedal ungdomsskole Norges mest miljøvennlige skole; bygget er sertifisert som BREEAM-NOR Excellent, sier han.

Sebastian Klüwer, leder for Automasjon og ITB-avdelingen hos Ingenia.

BMS-anlegget var satt sammen av flere aktører og flere grensesnitt som: ventilasjonsaggregater med intern automatikk, KNX-anlegg på rom nivå med BACnet IP som backbone, varmepumpe på TCP IP, undersentraler for tekniske anlegg på BACnet IP med mer.

– I prosjektet var det derfor flere grensesnitt som måtte koordineres flere runder for å sørge for at samtlige komponenter kom til å fungere sammen, sier Klüwer.

Med 3 bygg (1 bygg, men 3 deler) som ble oppført i 3 trinn, måtte fasene i NS6450 påbegynnes tidligere i hvert bygg, for deretter å bli gjentatt som en helhet når hele bygget var klart. Prosjektet løste dette ved å «sluttføre» ett og ett trinn, mens mekanisk-ferdig-befaring ble gjort for samtlige trinn når bygget var komplett.

– Ettersom ungdomsskolen la til grunn BREEAM-NOR Excellent, ble det prosjektert flere krevende tekniske løsninger som er uvanlige i mer tradisjonelle bygg. For å sikre at prosjektet oppnådde de ønskede poengene, samarbeidet Ingenia tett med prosjektets BREEAM-AP om alle emner av teknisk art, sier han.

– Som ITB-ansvarlig har vi også håndtert emnene Man 04 og Man 05, som henholdsvis omfatter idriftsetting/overlevering og prøvedrift/oppfølging. Prosjektet har tatt sikte på å oppnå samtlige poeng innen disse to emnene. Ingenia har også utarbeidet bygningsveilederen som kreves i Man 04, understreker Sebastian Klüwer.

Han sier til slutt at Ingenia ser nå frem til prøvedrift av ungdomsskolen, og skal følge opp denne fasen for Backe med et tilstrekkelig antall møter og tekniske befaringer, for å sikre at de tekniske anleggene virker som de skal.

Nittedal ungdomsskole. Foto: Picasa

Byggherre: Nittedal eiendom KF
Prosjekteringsgruppeledelse: AFRY Norge
Prosjektledelse/koordinator: OPAK
Samspillsentreprise: Backe Romerike/Backe Stor-Oslo
Kontraktsum/målpris: 230 millioner kroner (eks. mva.)
Størrelse: 8.250 kvadratmeter
Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen
Breeam-Nor revisor: Golder
Underentreprenører: Rørlegger: Bravida. Ventilasjon: GK Inneklima. Elektro: M. Carlsen & Sønn. Energibrønner: Rototec. Automatikk: SAAS Prosjekt. Solskjerming: Nerligruppen.

Liker du artikkelen, meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev

– Men hva er egentlig en riktig ressurs?