Når isolasjonen er flekket av på noen kjølerør er det fullt av vann. Alle foto: Avantor

Her påpeker driftssjefen hos Avantor at slurv med isolasjon på kjølerør blir problemer

Det blir fort mye rust

0

Avantor har stått ansvarlig for all utbygging av Nydalen i Oslo de siste 25 årene med nybyggsprosjekter og større ombygginger. Allerede for 10 år siden oppdaget de en lekkasje på en pumpe i et av sine bygg. Det viste seg å være store rustskader på kjølerørene, i bygg etter bygg.

Bjørn Nygård, eiendomssjef hos Avantor forteller at de flekket av isolasjonen på noen kjølerør, og innenfor der var det fullt av vann.

 – Etter hvert som vi sjekket, viste det seg at vi hadde samme problemet på alle våre bygg. Samtidig hørte vi at dette mysteriet også hadde mange andre eiendomsselskaper. Vi skjønte at med store rustskader på kjølerør i næringsbygg rundt i landet, kunne dette faktisk sees på som et samfunnsproblem.

Nygård ser for seg at kostnadene med rehabilitering vil bli store.

– Konsekvensen med mye vann og oksygen mellom isolasjon og stålrør er at det blir rust, mye rust, sier han.

Jobben med å isolere er altfor dårlig

Han har kun én forklaring på at det er slik, og det er at jobben med å isolere er utført altfor dårlig, av mange grunner.

– Når stålrørene for kjølesystemet er montert skal de ha to lag maling. Men her fant vi mye slurv. Det samme med isolasjonen rundt stålrørene, sier han. Resultatet har vært at det ikke har vært diffusjonstett.

Noe ansvar legger han på rørleggerne, som leier inn isolasjonsfirmaer. Ofte kommer disse fra utlandet hvor kravene er annerledes enn i Norge, og det er ikke alltid godt nok.

Men også eiendomsselskapene og utbyggerne må bli flinkere til å ta dette på alvor. Det samme med konsulentene, fordi det er disse som beskriver hva og hvordan jobben skal gjøres, men de sjekker ikke. Hele ansvaret overlates til entreprenør.

Bjørn Nygård forklarer at kjølerørene er av stål. Disse skal ha to lag maling med en tykkelse på minimum 80 My (Μ μ). Utenpå der skal det pålimes isolasjonsmatter, slik at rørene er diffusjonstette. Også rundt temperaturmålere, shunter, trykkfølere osv må det være 100 prosent diffusjonstett.

Mange har et ansvar

Bjørn Nygård.

– Flere håndverksgrupper må gjøre jobben sin ordentlig. I tillegg må gårdeier ta dette på alvor og ha jevnlig vedlikehold og sjekk av isolasjon, se etter at den ikke har fått riper eller blitt revet opp. Da går det galt, og du får problemet med vann mellom isolasjon og stålrør.

Han oppfordrer gårdeiere som bygger nytt eller rehabiliterer bygninger om å følge med på at dette arbeidet blir utført skikkelig. Det må settes av nok tid til å gjøre dette ordentlig.

– Min kjepphest er at vi bør ha en norsk standard også for montering av kjølerør. På varmesiden har vi det. Men så lenge vi ikke har den standarden bør de som utfører jobben hente monteringsbeskrivelser på nettet. Leverandørene har disse lett tilgjengelig der, og beskrivelsene må følges, oppfordrer han. (Se rammesak under.)

Uten krav, ingen bryr seg

– Dårlig utført arbeid; er det mange på kunnskap og forståelse, eller ligger det noe økonomi bak dette?

– Ja, dette er mangel på kunnskap og forståelse. Kanskje noe økonomisk også, fordi det ofte er kort byggetid og fremdriften presses. Men hvis ingen stiller krav, så er det heller ingen som bryr seg.

Selv om Bjørn Nygård påpeker flere faggrupper som bør kunne og forstå betydningen av å gjøre slike jobber langt bedre, mener han at det egentlige ansvaret ligger hos totalentreprenøren og underentreprenører.

– Ved kontroll av ett nybygg og ett totalt rehabilitert bygg er det oppdaget rust på kjølerør før 5 års reklamasjonsfristen har gått ut.

– Nå skal vi åpne og sjekke alt før 5 års reklamasjonsretten går ut. Men problemet er at skadene skjer eller oppdages etter denne tiden og helt opp mot 10 år, avslutter eiendomssjefen hos Avantor, Bjørn Nygård.

Planlegger videre rehabilitering

Eiendomsutvikleren er kommet langt i planlegging av videre rehabilitering av sine bygg. Nå skal jobben gjøres ordentlig med tanke på at det ikke skal skje skader på kjølerørene de neste 30 årene.

Avantor har utviklet det gamle industriområdet i Nydalen, blant annet bygget en energisentral som leverer vannbåren jordvarme til både kjøling og oppvarming av bygningene.

Planene for videreutvikling av Nydalen er omfattende. Fremdeles er det god plass til nye kontorlokaler og boliger, og Avantor har engasjert arkitekter, byplanleggere og samfunnsgeografer for å utrede mulighetene.

Avantor har hovedkontor i Nydalen, der rundt 40 mennesker arbeider. Selskapet omsatte i 2019 for 628 millioner kroner, hvorav 406 millioner var leieinntekter. Driftsresultatet var 243 millioner kroner.

Liker du artikkelen, meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev


– Nøkkelen til et smidig prosjekt
er trykk på tekniske leveranser

fagbrev
Sebastian Klüwer: – Vi har observert et økende fokus på dette markedsområdet ITB.