Illustrasjon; ny ungdomsskole og idrettshall på Jeløy i Moss Kommune.

Et toppsystem kan erstattes med BAinfo-standarden

Krav og anvisninger

0

Med et toppsystem får byggherren kun én leverandør som leverer en felles plattform for valg av eiendom og en lik betjening av driftsfunksjonene for lokal automatisering. Lokal automatisering blir ofte fordelt på leverandørene av rør, ventilasjon, elektro og automatikkleverandøren.

Innlegg av Tore Fosaas, gründer og utvikler av  BAinfo med formål å bidra til at byggherren skal lykkes med bygningsautomatisering.


Med et toppsystem blir byggherren i stor grad avhengig av toppsystemleverandøren.

Med et toppsystem blir funksjonsansvaret delt mellom toppsystemleverandør og leverandørene av lokal automatisering. Dette gjelder også i rehabiliteringsprosjekter.

Tore Fosaas i BAinfo.

Toppsystemleverandøren har mange utfordringer i prosjektene med å få nødvendige variabler fra de lokale leverandørene. Derfor er vanskelig å bruke i en standardisert prisliste for tilknytning av lokal automatisering til toppsystemet.

Dersom det ikke er begrensninger til hvem som skal levere hva for bygningsautomatisering får byggherren og toppsystemleverandør flere lokale leverandører å forholde seg til. I praksis kan det derfor være vanskelig å få en fast pris for tilknytning av lokal automatisering. Prisen for tilknytning kan derfor bli høy.

Med en toppsystemleverandør er det fortsatt like store utfordringer med prosjektgjennomføringen av leveranse bygningsautomatisering. Overtakelsen av leveranse bygningsautomatisering blir også mer utfordrende for byggherren når det er flere leverandører av lokal automatisering i tillegg til en toppsystemleverandør. Dette p.g.a. uklarheter om hvem som har levert hva i prosjektene.

Jeg mener at BAinfo-standarden erstatter et toppsystem fordi betjeningen alltid blir helt lik, uavhengig av den automatikkleverandør som leverer SD-anlegget og at byggherren får fordeler som er angitt nedenfor.

BAinfo-standardens kapittel for rehabilitering inneholder derfor ikke et tilbudsgrunnlag for et felles toppsystem.

BAinfo-standarden er unik og inneholder alle krav og anvisninger en byggherre trenger for bygningsautomatisering

Prosjektgjennomføring

 • Omfatter standardiserte, komplette og entydige krav til samspillet mellom alle aktørene inkl. byggherren og byggherrens prosjektleder og rådgivere.
 • Prosjektgjennomføringen blir alltid helt lik for byggherren og prosjektleder som til sammen vil bruke ca 10 timer før overtakelsen.
 • Konkurransegrunnlaget inneholder bl.a. Tverrfaglige krav med: Grensesnitt mot entreprenør, rør, ventilasjon og elektro, Merkesystem, Hovedfunksjoner for VVS- og elektrosystemer samt Romfunksjoner.
 • Alle krav til leveranse bygningsautomatisering er helt klare før prosjektet starter. Ingen kostnader til rådgiver eller ITB-ansvarlig for leveransen.
 • Prosjektkostnaden blir lav fordi automatikkleverandøren kan gjenbruke mye av programmeringen p.g.a. standardiseringen.
 • Kvalitetssikringsrutiner sikrer at alle krav til leveransen blir oppfylte. Videre finnes dokumentene Automatikkleverandørens egenkontroll før overtakelse og Kvalitetssikringsdokument overtakelse som byggherren benytter..

Konkurransegrunnlag for leveranse bygningsautomatisering er alltid helt likt

 • Krav til ytelser, fordelinger, utstyr, sikkerhet, kommunikasjon internt i SD-anlegget og med Rest API for kommunikasjon med andre datasystemer, og mye mer.
 • Standardiserte, komplette, entydige og relevante krav til driftsfunksjoner for inneklima, miljø, energieffektivisering og lastkontroll.
 • Byggherren kan enkelt legge til faste og prosjektrelaterte krav og endre standardkravene. Endringene angis i Tilleggskrav leveranse bygningsautomatisering.

Drift av eiendommen

 • Varslingsoversikt med antall varsler for kvitterte/ukvitterte for 5 ulike kategorier varsler som er: Alarmer = kritiske varsler, Feil = avvik i inneklima og miljø, avvik i parametere for energieffektivisering og øvrige, Vedlikehold = vedlikehold.
 • Eget oversiktsbilde med lenker til all felles informasjon og alt som skal stilles felles som: Hjelp, Automatikkfirmanavn, Elektronisk dokumentasjon, FDV-database med notater fra alle systemer, Tekniske data, Bevegelige fridager, Innstilling av utetemperaturer for styring av pumper, Felles innstillinger for romfunksjoner, Innstilling av nattkjølefunksjon, Rapporter fra EOS-system, Visning av effekttopper, betjening av lastprogram, betjening av hvem som skal ha Epostvarsling når.
 • Systemoversikt for alle systemene på eiendommen som viser antall ukvitterte og kvitterte varslinger pr. system. Klikk på systemet og se hvilke varsler som er i prosessbildet for systemet.
 • All betjening i oversikt- og prosessbilder blir alltid blir helt lik uavhengig av automatikkleverandør. Alle «funksjonsknapper» ligger på samme sted i alle prosessbilder for: Tekniske data, Funksjonsbeskrivelse, Notater for systemet, Driftstidsregistrering og Trendkurve for systemet.
 • Kvalitetssikringsrutiner sikrer at kravene i prøvedriftsperioden blir oppfylt.

Eiendomsdashbord for byggherrens alle eiendommer

 • Anvisninger og kravspesifikasjon for innhenting av tilbud på eiendomsdashbord som viser varslingsoversikt for hver eiendom basert på API.
 • Minimalisert bruk av tid for å kontrollere status i SD-anlegget p.g.a. automatisk varsling ved avvik.
 • Klikk på ønsket eiendom, angi brukernavn og passord for betjening av eiendommen.
 • Kvalitetssikring av at leverandør eiendomsdashbord har tilknyttet prosjektet korrekt.

Rehabilitering med krav og anvisninger for 11 ulike rehabiliteringstyper

Oppgrader eksisterende eiendommer med standardens krav til driftsfunksjoner, Rammeavtaler for automatikkleverandører, Skifte ut undersentraler, Nytt bygg, Nye tekniske systemer m.m.

BAinfo-standarden inneholder følgende dokumenter.

Byggherrens oppgaver, Prosjektleders oppgaver, Rådgivers oppgaver, Standardkrav leveranse bygningsautomatisering, Tilleggskrav leveranse bygningsautomatisering, Arbeidsunderlag til valgt automatikkleverandør, Kvalitetssikringsdokument overtakelse, Tilbudspriser leveranse bygningsautomatisering, Komponenttabeller leveranse bygningsautomatisering, Prekvalifisering og tilbudsevaluering, Lenker til instruksjonsvideoer. 

Hovedfordelene er:

 • Ingen konflikter i prosjektet, ingen tilleggskostnader, ingen kostnader til prosjektering, ITB-ansvarlig og avklaringer for leveranse bygningsautomatisering.
 • Lav prosjektkostnad p.g.a. kopieringsmulighet av tidligere programmering
 • Driftsfunksjonene er smarte, helt like og kun én automatikkleverandør for hver eiendom.
 • Automatisk kontroll av inneklima, miljø og energieffektivisering med varsling ved avvik.
 • Driftskostnadene til energi, effekt og personell blir minimalisert.
 • Omfattende Kvalitetssikring sikrer at alle krav til alle aktører blir oppfylte.

Liker du artikkelen, meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev

Alle byggherrens oppgaver med bygningsautomatisering kan utføres enkelt