Dag Bøhler (prosjektdirektør, Helse Sør-Øst HF) og Karoline Nystrøm (CEO, Schneider Electric) har nylig inngått kontrakt: - Vi ser frem til et godt samarbeid i forbindelse med nye Drammen sykehus, sier de.

Komplett SD-anlegg og bygningsautomasjon til nye Drammen sykehus

Storkontrakt for Schneider Electric

0

– Helsesegmentet er et viktig satsingsområde for oss, sier administrerende direktør i Schneider Electric Norge, Karoline Nystrøm. Vi er superstolte og glade for kontrakten med Helse Sør-Øst HF, som blir et svært viktig prosjekt for oss. Og vi mener jo at vi ligger et hestehode foran konkurrentene våre på teknologi og den gevinsten våre løsninger gir, med tanke på driftseffektivitet, energieffektivitet og pasientvelvære.

Det nye sykehuset i Drammen bygges på det gamle industriområdet på Brakerøya og skal blant annet ha integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Bygget, som blir på over 120.000 kvadratmeter, vil være under oppføring frem til 2024, med testing og fortløpende innflytting i 2024-2025.

«Fremtidens sykehus er breddfullt av ny teknologi som videreutvikles imens sykehuset planlegges og bygges. Et tett samarbeid i alle prosjektets faser er essensielt, for å integrere de nyeste produktene og løsningene.»

Karoline Nystrøm, Schneider Electric

Nødvendig å tenke fremtidsrettet

Schneider Electric og Helse Sør-Øst HF har inngått kontrakt om byggautomasjon, for nye Drammen sykehus. Fra venstre: Nariman Fakhraee, Mohammad Ishaq Omar, Kjersti Røssand og Karoline Nystrøm (alle fra Schneider Electric).
Dag Bøhler, Henrik Olsen og Øyvind Opdan (fra Helse Sør-Øst HF)

Schneider Electric skal løse sykehusets utfordring med en massiv mengde av dataflyt.

– Dette sykehuset vil ha langt flere tilkoblede komponenter enn det som er normalt, forteller Nariman Fakhraee, regionaldirektør ved Digital Energy Division, hos Schneider Electric.

– Løsningen vår kalles EcoStuxure™. Dette er en svært solid plattform basert på IoT med åpen protokoll, i motsetning til mer tradisjonelle styringssystemer. Med dagens tempo på utvikling innen teknologi, er det helt nødvendig å bygge på fleksible og skalerbare løsninger, sier han.

Nystrøm understreker et annet viktig moment i sammenhengen: -Sykehus er breddfull av ny teknologi som videreutvikles, imens sykehuset planlegges og bygges. Et tett samarbeid i alle prosjektets faser er essensielt, for å integrere de nyeste produktene og løsningene.

Dag Bøhler, prosjektdirektør, er enig:

– Det å skulle beskrive løsninger i dag, som skal stå ferdig mange år frem i tid, er jo en utfordring i seg selv. Det er derfor viktig at løsningen og teknologien kan ta opp i seg behovet for endring og utvikling. Og nettopp med tanke på å kunne levere moderne teknologiløsninger når bygget står klart i 2024, er vi veldig fornøyd med å ha Schneider Electric med som samarbeidspartner i prosjektet, avslutter Bøhler.

Liker du artikkelen, meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev


Schneider Electric leverer teknologi til morgendagens barne- og ungdomssykehus

Fra venstre: Bjørn Blomvik, prosjektleder KF01 Tele og IT, Helse Bergen HF, Kristian Brandseth, prosjektleder for prosjektet BUS2, Helse Bergen HF, Dag Otterstad, VP Digital Energy, Schneider Electric, Øystein Nilsen, prosjektleder komplett leveranse K501, Schneider Electric. Foto: Helse Bergen