- 12. november prøver vi ut nye former for møtegjennomføring, sier Arne Eggen i Integra (innfelt).

ITB Brukerforum er tilbake

Hybrid av digital og fysisk tilstedeværelse

0

Etter noe tids fravær er møteplassen tilbake med to arrangementer i november. Oppslutningen om disse to så langt, viser et stort behov for mer informasjon og dialog om hvordan vi sammen skal jobbe smartere mens vi utvikler bærekraftige og klimavennlige tekniske løsninger i yrkes-/formålsbygg.

Programmene denne gangen er som tidligere utviklet av Integra, Grønn Byggallianse og noen ildsjeler fra verdikjeden – eiendomsselskaper, rådgiver og systemintegrator

– Den 12. november prøver vi ut nye former for møtegjennomføring – en hybrid av både digital og fysisk tilstedeværelse, forteller Arne Eggen, en av drivkreftene bak ITB Brukerforum.

Han oppgir disse to arrangementene denne høsten:

ITB Brukerforum Rogaland

Bransjen i Rogaland ønsker fysisk møte med frokost, mingling og åpen diskusjon som tidligere. Smedvig Eiendom er vertskap og vil tilrettelegge for et trygt møte.                          Tid: 08:00 – 10:30 med innslag fra et felles faglig program via storskjerm

ITB Brukerforum landsdekkende og digitalt

Øvrige deler av landet møtes digitalt ved hjelp av Teams i et landsdekkende arrangement. Tid: 08:30 – 10:00.

De felles faglige innleggende vil omhandle

Attraktive næringsbygg med smart brukerdialog

– Ideer om hvordan ny teknologi i forbindelse med verdifull brukerkommunikasjonen kan benyttes. Stikkord vil være: kundeportal, visualisering, bruk av QR-kode, prognoser for styring og bruk av sensorer. Erfaringer fra utviklingsprosjekter i DNB Næringseiendom ved Erlend Simonsen i DNB Næringseiendom, forklarer Arne Eggen, rådgiver i Integra og foreleser for Standard Online.

Investeringene i digitalisering øker

– Hvorfor og hvordan veksler vi dette ut i økt kvalitet på drift og vedlikehold?

Mange byggherrer viser økt interesse for automatisering og digitalisering.

Roar Johannesen i GK Inneklima deler sine erfaringer og ser på mulighetsbildet knyttet til introduksjonen av skybasert teknologi, forteller han.

Systematisk Ferdigstillelse i prosjektgjennomføring

– Det blir erfaringer med bruk av systematisk ferdigstillelse i GC Rieber Eiendom sine prosjekter Lanternen og Skipet, med spesielt fokus på oppfølging i byggefasen ved Stian Garmann Oestreich i Multiconsult.

– Og til slutt en diskusjon og dialog så langt møteplattformen tillater, sier Arne Eggen.

Mer om arrangementene på www.integranett.no – under Arrangementer og kurs

Opplæring – kompetanse – kurstilbud

– Behovet for mer tverrfaglig kompetanse (VVS, elektro, IKT og automatisering) er tydelig når Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner skal utvikles, sier Eggen.

– Standard Norge ved komité SN K025 har nylig etablert dialog med utdanningsinstitusjonene (universiteter, høgskoler og fagskoler) for å kartlegge hvilke tverrfaglige studieretninger de planlegger for i fremtiden. Vi er spent på resultatet, påpeker han.

Og legger til at i mellomtiden tilbyr Standard Online dagskurs om hvordan ITB i Yrkes-/formålsbygg kan etableres og sikres.

Til slutt sier at i november finner det sted 2 x fysiske «ITB kurs» på Fornebu med noen få ledige plasser. Nyheten kurs i både NS 3935 ITB / NS 6450 ferdigstillelse på samme dag finner sted den 17. november – dette er også tilgjengelig som digitalt bedriftsinternt kurs.

Les gjerne mer om Standard Onlines kurs innenfor ITB på Kurs i NS 3935 ITB og i NS 6450 og Kurs i NS 6450 – Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner eller www.standard.no

Liker du artikkelen, meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev


– Bygget må automatisk tilpasses behovet brukerne
til enhver tid har

Tor Arve Lunde, ITB-rådgiver hos Kruse Smith Entreprenør AS.