Fra venstre: Anders Nohre-Walldén fra Grønn Byggallianse (prosjektleder), Stein Stoknes og Pia Bodahl fra FutureBuilt, Katharina Bramslev fra Grønn Byggallianse, Kari Bucher og Annicken Vargel fra NAL.

Vil skape møtested for bærekraft

0

 Vi vil lage et samlingspunkt for bærekraftig arkitektur, by- og områdeutvikling og drift, sier daglig leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse.

Grønn Byggallianse, FutureBuilt og Norske arkitekters landsforbund har ambisjoner om å etablere et bærekrafthus for bygg og eiendom i Oslo. Organisasjonene ønsker tettere samhandling – med hverandre og med bygg- og eiendomssektoren – for å skyte fart i den bærekraftige utviklingen. Nå har partene inngått en intensjonsavtale.

— NAL skal være i front når arkitektur og samfunn endres i retning av bedre miljøvalg, holdbarhet og bærekraft, og et strategisk samarbeid med de to fremste aktørene i feltet, er derfor både viktig og naturlig, sier Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund.

Målet er at det nye bærekrafthuset skal bli et møtested for alle som er opptatt av bærekraftige bygg, områdeutvikling og arkitektur. I tillegg til å ha organisasjonenes egne kontorplasser her, ønsker de å skape noe som er større enn seg selv.

— Vi tenker at tiden er moden for å ha et slikt samlingssted for fagmiljøer som ivrer for bærekraft i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren, sier Bramslev.

— Og så ønsker vi oss selvsagt et hus å flytte inn i som er bærekraftig i seg selv, sier faglig leder i FutureBuilt Stein Stoknes.

— Et prosjekt som ved sin lokalisering, arkitektur og program kan være et forbilde på både miljømessig og sosial bærekraft. Aller helst et FutureBuilt prosjekt – eller enda bedre!

De tre organisasjonene begynner nå jakten på egnede lokaler. Frem mot jul vil de jobbe videre med konseptet og kravspesifikasjon, og starter aktiv dialog med eiendomsaktører så fort som mulig.

FutureBuilt og Norske arkitekters landsforbund holder i dag til i Arkitektenes hus i Josefines gate, et bygg med mye historie.

— Det er ikke utelukket at Josefines gate kan bli alternativ, men da med nødvendige endringer, som tilfredsstiller plassbehov og bærekraftige løsninger. Om det blir aktuelt, vil vi vurdere det på linje med andre alternativer, sier Gisle Løkken.

Anders Nohre-Walldèn skal lede dette arbeidet på vegne av de tre organisasjonene, og de som ønsker det kan ta kontakt med ham direkte.

Interessante lokaler bør:

  • ligge sentralt i Oslo, nær Oslo S eller Nationaltheatret
  • være et forbilde innen miljømessig og sosial bærekraft
  • ha gode møterom og konferansefasiliteter
  • ha utadvendt virksomhet i 1. etasje
  • ha mulighet for utstilling av prosjekter og innovative løsninger
  • tilby kontorarealer for andre selskaper og innovasjonsmiljøer som jobber innen bærekraftige bygg og byutvikling

Liker du artikkelen, meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev