Fra venstre: Steinar Løvstad, overingeniør (t.v) og Roger Pettersen, avdelingsingeniør, begge Lillestrøm kommune.

Lillestrøm kommune med innovativ rammeavtale for byggautomatisering

Trend at pris ikke er prioritert høyest

0

– Vi i Lillestrøm kommune ønsker å satse på innovasjon og knytte til oss de beste i markedet med et mål for å redusere driftskostnader på våre bygg. For å få til dette er vi avhengig av å ha med på laget dyktige og fremoverlente leverandører av automatikk. Disse må tenke nytt og satse på fremtiden, sier Roger Pettersen, avdelingsingeniør Bygningsteknologi ved Eiendomsdrift i Lillestrøm kommune.

Han viser til at kommunen har ute en utlysning på Doffin, etter tre selskaper som de kan tegne en rammeavtale med for bygningsautomatisering.

– Vi har valgt å ikke fokusere på produktspesifikke krav, utover et minimum av funksjonalitetskrav som er fastsatt i kravspesifikasjon for automatikk. For aktørene i denne bransjen, så vil rammeavtalen by på noen nye elementer som de nødvendigvis ikke er så kjent med fra tidligere, understreker han når han legger frem utfordringen.

Han anbefaler derfor at aktørene leser igjennom konkurransegrunnlaget på Doffin i god tid før konkurransen avsluttes den 16. november, slik at de rekker å besvare spørsmålene.

Kompetanse vektlegges høyest

– Vi har valgt å fokusere på tre hovedpunkter: Teknologi, kompetanse og oppfølging, sier han.

Kompetanse står høyest og er vektet til 30 prosent, fordi kommunen ønsker å vite hvilken kompetanse og ressurspersoner bedriften har tilgjengelig i dag, samt deres arbeid med å heve kompetansen for sine ansatte.

Teknologi er vektet til 25 prosent.

– Vi er ute etter de bedriftene som satser på å levere morgendagens løsninger for automatikk og teknologi innenfor bygningsautomatisering, sier han.

Pris gis samme prioritet, vektet til 25 prosent.

Pris kan ikke telle mest

– Skal vi kunne knytte til oss den kompetansen vi ønsker og bidra til at bedriftene har økonomisk handlingsrom til utvikling, så kan ikke pris telle mest. Derfor er pris kun vektet 25 prosent i denne avtalen.

Oppfølging utgjør 20 prosent vekting av vurderingsgrunnlaget. Her får bedriften svare ut deres rutiner for å følge opp og håndtere service, vedlikehold og backup.

– Er det en trend i offentlig sektor at pris ikke blir vektet høyest?

– Vi ser at i stadig flere offentlige prosjekter blir ikke pris vektlagt som det høyeste, og det er en positiv utvikling sier Pettersen.

Lillestrøm kommune gjennomfører for første gang en workshop i etterkant av en slik konkurranse.

Workshop

– De tilbyderne som blir tildelt rammeavtalen skal være med i en workshop sammen med oss og vår leverandør av SD-anlegg og toppsystem. Her skal vi arbeide med grensesnittet, tag-struktur og KS mot toppsystemet.  I tillegg skal vi arbeide med å finne ut av hvordan funksjoner skal løses og hvilke krav vi skal sette til gjennomføringen og bruk av automatikkutstyr og teknologi for å løse morgendagens bygg, forteller Pettersen.

Workshopen skal gjennomføres over tre dager med det mål om å være omforent over løsninger og at leveransene som forventes er tydelig for alle parter.

Rammeavtalen har en estimert verdi på 35 millioner kroner over de neste fire årene. I tillegg til arbeid med å bytte ut automatikk på eksisterende bygningsmasse, skal også rammeleverandørene benyttes i alle nye bygg i kommunen.

– Har Lillestrøm kommune hentet erfaring fra andre kommuner i landet?

 – Vi følger med på trendene i markedet, spesielt hva Statsbygg og Undervisningsbygg i Oslo gjør. Men har ikke sett at noen har gjennomført en slik konkurranse på denne måten tidligere.

Roger Pettersen sier at innholdet i denne utlysningen og rammeavtalen som skal skrives derfor trolig er nytt innen kommunal sektor. Han håper bransjen kan tilby det kommunen nå er ute etter.

Liker du artikkelen, meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev


Oslo kommune åpner rehabilitert idrettsbygg
med eget teknisk tilbygg

Trasopphalln i Oslo, interiør: Byrådsleder Raymond Johansen, byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Gamal, prosjektleder Espen Foss Johansen i Kultur- og idrettsbygg, samt avdelingsdirektør Merete Hoff i Kultur- og idrettsbygg.