– Takket være dyktige medarbeidere på alle nivåer i selskapet, har vi klart å befeste vår markedsposisjon, sier daglig leder Eivind Gunvaldsen og salgsdirektør Eirik Nordermoen i SG Armaturen.

– Lang reise frem til dagens lysstyring med Bluetooth

SG Armaturen

0

– Vi har hatt en lang reise fra vil lanserte Rondo-beslaget på 1990-tallet til dagens moderne Tunable white belysning og avanserte styresystemer med Bluetooth, sier daglig leder Eivind Gunvaldsen  hos 30-års jubilanten SG Armaturen.

Gunvaldsen beskriver disse årene har vært en eventyrlig reise fra selskapet ble etablert i 1990. Med en omsetning på litt over 40 millioner kroner i 2000 til dagens på 1,3 milliarder kroner, har selskapet blitt en toneangivende belysningsaktør i markedet.

– Det var ingen som forutså den voldsomme utviklingen. Takket være dyktige medarbeidere på alle nivåer i selskapet, har vi klart å befeste vår markedsposisjon, sier daglig leder Eivind Gunvaldsen og salgsdirektør Eirik Nordermoen.

SG Armaturen ser lyst på fremtiden og mener det er mulig å nå en omsetning på 2 milliarder kroner innen 2025.

– Vi har hatt en lang reise fra vil lanserte Rondo-beslaget på 1990-tallet til dagens moderne Tunable white belysning og avanserte styresystemer med bluetooth, sier Gunvaldsen. Han kan fortelle at det var hans far Sven Gunvaldsen som etablerte selskapet i 1990.

– Han styrte selskapet med nennsom hånd de første 10 årene. Jeg ble ansatt i 1994, først som lager- og deretter som kontormedarbeider, før jeg overtok lederansvaret i 2000, sier Gunvaldsen.

SG har i dag datterbedrifter i Sverige, Danmark, Finland, Island, Be-Ne-Lux, Frankrike, Tyskland, Østerrike og England.

– Vi har 600 ansatte hvorav 300 i Europa og 300 i Kina. Da selskapsstrategien ble meislet ut, var det ingen som forutså dagens vekst, understreker Gunvaldsen.

Rendyrker virksomheten mot grossister og installatører

Fra lageret til SG Armaturen.

På 1990-tallet fokuserte selskapet både på grossister, installatører og butikkmarkedet med Skeidar og Ikea som kunder.

– Ikea ble vår største kunde som solgte våre belysningsløsninger over hele verden. Etter hvert kom Erik Nordermoen inn i selskapet og sammen utarbeidet vi en strategiplan for selskapets videre vekst. I 2000 besluttet vi å fase ut butikkmarkedet og bestemte oss for utelukkende å satse på grossist- og installatørmarkedet.

I 2003 omsatte vi for 50 millioner kroner

– Vi har bygget merkevaren 100 prosent mot norske elektrikere og utviklet kundetilpassede produkter. Frem til i dag har strategien båret frukter, sier Nordermoen.

– Tilbakemeldinger fra både installatører og grossister er entydig positive, forteller Gunvaldsen.

– Vi har et nært samarbeid med våre kunder i utviklingen av nye belysningsprodukter. Deres tilbakemeldinger har bidratt til vår markedssuksess, understreker de.

Egne utviklingsavdelinger

Showrom.

SG Armaturen har i dag 10 000 kvm administrasjonsbygg og et lager på 7000 kvm i Lillesand.  Selskapet har egne utviklingsavdelinger i både Lillesand og Odense Danmark, som utvikler morgendagens belysningsprodukter.

– Våre selgere kommer med regelmessig tilbakemeldinger fra kunder til utvikling av nye belysningsprodukter, sier Gunvaldsen og Nordermoen.

– Det er ikke billig å utvikle belysningsprodukter selv, men det gir oss trygghet for at kundene får den kvaliteten de etterspør. Vi har bygd opp ekstrem god kompetanse i eget huset hus, som vi deler med dem, sier Gunvaldsen.

– Hadde vi kun satset på trading av belysningsprodukter, ville vi aldri vært der vi er i dag. Når produktkonseptet er utviklet og godkjent, får fabrikken i Kina elektronisk bekreftelse om å starte produksjonen. Vi eier fabrikken og har dermed full kontroll med produksjonsprosessen, sier Nordermoen. Han kan fortelle at selgerne i SG spiller en aktiv rolle i produktutviklingen.

– Det gir dem et eierskap til produktene. De kan reisen fra ideutkast til produktlansering. De har stor grad av frihet og er tilgjengelig 24/7 for sine kunder.

Konkurransefordel

SG Armaturen er administrasjons- og lagerbygg på 10 000 kvm i Lillesand.

– Med båttransport tar det 6-7 uker før belysningsproduktene er på lager i Lillesand. Med den transibirske jernbanen tar det 25-30 dager før produktene er fremme i Hamburg. I tilfelle hasteleveranser benytter vi fly. Normalt tar det 4 måneder fra varen bestilles, produseres og til den er lagerført. På vårt 7 000 kvm store lager i Lillesand har vi til enhver tid fire måneders forbruksvarer tilgjengelig for våre kunder, sier Gunvaldsen.

– I disse koronatider har vi ikke gått tom for varer, noe som har vært et klart konkurransefortrinn for oss.

– Fra å ha vært en stor belysningsleverandør til boligmarkedet på 2000-tallet, er vi nå også en komplett leverandør til prosjektmarkedet, sier Gunvaldsen og Nordermoen.

– Vi opplever også vekst i rehabiliteringsmarkedet. Skulle det bli nedgang i prosjektmarkedet, har vi gode løsninger for rehabiliterings- (ROT) markedet, sier Gunvaldsen.

SG er store på fremtidens LED-produkter med Tunable White belysning, dimmere og smartstyring.

– Vi vinner stadig nye nybygg- og rehabiliteringsprosjekter. Målsetningen er å oppnå en tosifret prosentvis vekst i år og 2021, sier Gunvaldsen og Nordermoen.

– Så langt ligger vi foran denne målsetningen fordi vi har fulgt strategien vi meislet ut i år 2000 til punkt og prikke med kontinuerlig produktutvikling. Tilbakemeldingene fra elektrikere har vært og er særdeles viktig for å utvikle markedstilpassede produkter, sier de til slutt.