Foto: Procon Digital AS

Intelligent løsning som gir automatisk den raskeste gåruten i kjøpesenteret

Erfaring etter 8 år

0

Strømmen Storsenter er landets største kjøpesenter i antall butikker med 197 butikker og spisesteder, og har de siste 8 årene hatt en effektiv digital veivisning på senteret som har hjulpet mange millioner besøkende å finne de riktige butikkene.

Det er i dag 8 år siden Strømmen Storsenter tok i bruk sine seks digitale veivisere plassert på ulike steder på senteret, og som effektivt har vist vei for kundene.

I løpet av disse årene har de seks digitale Wayfinderne fra Procon Digital opplevd mange titalls millioner trykk på skjermen der kundene lett finner frem til butikken, restauranten eller legen de søker.

Procon Wayfinder er en intelligent løsning som gir automatisk den raskeste ruten til butikken man søker, og gir kunden beskjed om hvordan vedkommende skal gå for å komme til butikken. Handikappede får egen visning der rulletrapp bl.a. ekskluderes som mulighet.

Markedsdirektør Idar Warholm i Procon Digital har vært med på hele reisen fra idé til realisering til Strømmen Storsenters digitale Wayfinder, og er godt fornøyd med løsningen.

– Dette er en løsning som har gått og gått uten noen form for problemer i disse 8 årene, og de har stått på døgnet rundt og hjulpet mange millioner kunder på senteret til å finne butikken eller tjenesten de har søkt, uttaler Warholm.

De digitale veiviserne på Strømmen er godt kjent

– Vi har nå i mange år fått kommentarer fra hele landet vedrørende våre digitale veivisere på Strømmen Storsenter, også når vi er i møter i Finnmark har vi opplevd at møtedeltagere kommentarer at de har brukt løsningen på Strømmen, sier Warholm videre.

Senterledelsen er godt fornøyd med sin digitale veiviserløsning der denne er koplet opp mot databasen til Thonsenterne sentralt, og som skaper en forenkling med automatisk oppdatering mot Procon Wayfinder.

Procon Digital AS ble etablert i 1990, og etablerte i 1999 bransjen for digitale selvbetjente infokiosker plassert der folk ferdes i det offentlige rom. Selskapet har utviklet mange ulike digitale selvbetjeningsløsninger til en rekke bransjer. Man finner i dag selskapets løsninger bl.a. i mange kommuner og banker i både Norge og Sverige. I tillegg til mange andre bransjer, finner man også nærmere 500 stk. Procon Pasientkiosker hos fastleger og sykehus over hele landet, bl.a. på samtlige sykehus tilknyttet Helse Nord.

Liker du artikkelen, meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev


Intelligent lysstyring med plug-and-play