Ole Andreas Båtnes i Schneider Electric.

Overspenning i det elektriske nettet kan forårsake alvorlig skade

Elektroniske enheter og data

0

Visst er det kjent at lynnedslag kan gi store skader på elektronikk eller data, men det finnes langt flere faktorer som kan virke negativt inn.

Av Silje Bekkevold


– Trær som velter i stormen, gnagere som tar seg en tur inn i en transformator eller rutinemessig vedlikeholdsarbeid, listen er lang når det kommer til hendelser som kan forårsake det vi kaller uren strømtilførsel eller små strømavbrudd, sier Ole Andreas Båtnes i Schneider Electric.

For eksempel er det slik at når strømmen slås på igjen etter et strømbrudd i en gate eller i et nabolag, fører utbruddet av energien til strømstøt.

– Selv mindre enheter som hårføner og noen elektroverktøy trekker nok strøm til å forårsake overspenning, forteller han.

Feilkobling er en annen vanlig årsak, noe som ofte resulterer i utløser og kortslutning som forårsaker overspenning:

«Selv om en enkelt intern overspenning kanskje ikke er kraftig nok til å ødelegge et apparat eller en enhet, kan den kumulative effekten av mange små overspenninger forårsake skade på elektronikk og apparater over tid.»

Et sterkt forsvar med UPS

UPS gir overspenningsbeskyttelse sammen med reservekraft. Dette er en god løsning for små og mellomstore bedrifter eller hjemmekontor, da det kan gi batteribackup til datamaskiner og nettverksutstyr i tilfelle strømbrudd. En UPS backup kan også drive ruteren som leverer WiFi, slik at du kan fortsette å jobbe, selv under et strømbrudd.

Avhengig av UPS-modellen, får man alt fra noen få minutter til flere timers backupkraft. Valget avhenger av om du bare vil ha nok tid til å slå av enheter som datamaskiner, eller om du vil være i stand til å holde enhetene i arbeid under strømbruddet, fortelle Ole Andreas Båtnes i Schneider Electric.

Lær mer om UPS og overspenningsvern

Dersom du ønsker å lære mer, inviterer Schneider Electric et 30-minutters webinar den 25. november kl. 10.00-10.30.

Her presenterer Ole Andreas Båtnes ulike løsninger innen APC Smart UPS- og hvilke produkter som bør brukes hvor, for en optimal strømbeskyttelse.                 

Du kan melde deg på her


Schneider Electric TeSys island,
ny intelligent motorstarter

Maskiner blir Industri 4.0 kompatible med Schneider Electric TeSys island, en intelligent, digital lasthåndteringsløsning, en smart motorstarter.