Miljøene i klyngeprogrammet er helt avgjørende for å skape omstilling og økt konkurransekraft i næringslivet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Klimavennlige bygg, smarte byer og kunstig intelligens

Regjeringen utnevner nye næringsklynger

0

Flere nye miljøer blir tatt opp i det nasjonale programmet for næringsklynger. Regjeringen og Innovasjon Norge styrker innsatsen for grønn omstilling i næringslivet.

Av de nye miljøene som tas opp i programmet blir fem Arena-klynger, og fire blir tatt opp på det høyeste nivået Arena Pro. Søknadene har fokus på grønn omstilling i næringslivet, og det er tydelig at bærekraft har blitt et viktig element som klyngene ønsker å samarbeide om. De ulike prosjektene skal bidra til å utløse samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter, med sikte på å øke næringslivets innovasjonsevne. Klyngene har et bredt og variert spenn av aktiviteter, fra sirkulær verdikjede for emballasje til en kraftsatsing på hydrogenteknologi.

– Vi har fremragende næringsklynger i Norge, som skaper arbeidsplasser og vekst over hele landet. Arena og Arena-Pro klyngene er viktige tiltak for næringsutvikling og verdiskaping. Miljøene som nå tas opp i klyngeprogrammet har også en grønn profil, som er helt avgjørende for å skape omstilling og økt konkurransekraft i næringslivet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Klimavennlige bygg, smarte byer og kunstig intelligens

Blant alle kandidatene finner vi Nordic Edge som har hovedsete i Stavanger, 91 medlemmer og samarbeidspartnere fra hele verden. De skal etablere, skalere og eksportere ny industri innen smart by-teknologi – både produkter og tjenester. Klyngen har etablert konferansen Nordic Edge Expo og planlegger å etablere et innovasjonssenter i samarbeid med lokale aktører.

Norwegian Wood Cluster består av bedrifter og forskningsmiljøer innenfor skognæring, trelast og treindustri, boligutbygging og arkitektur. Klyngen holder hus på Østlandet og skal utvikle klimavennlige bygge- og boligløsninger for voksende markeder basert på norske skogressurser. Målet er å redusere miljøavtrykket og utvikle sirkulære løsninger ved å bidra til materialgjenvinning av returtre i Norge. Og utvikle avanserte industrielle prosesser.

Proptech Innovation holder til i Bergen med tyngdepunkt innen bygg og anlegg. De ønsker å gjøre eiendomsbransjen smart og bærekraftig ved bruk av kunnskap, effektivt samarbeid, smart teknologi, data og kunstig intelligens. Klyngen har på to år vokst til 83 medlemsvirksomheter. Dette er aktører innenfor bygg-, anlegg- og eiendom, det er teknologi- og leverandørbedrifter, det er undervisnings- og forskningsinstitusjoner og det er andre aktører som er instrumentelle i utviklingen av klyngen – for eksempel investorer.

– Samspillet mellom disse gjør det mulig å skape nye løsninger innenfor for eksempel energieffektivisering, anvendelse av kunstig intelligens for bedre beslutninger i utbyggingsfasen og utvikling av teknologi for utslippsfrie byggeplasser. Det gir økt verdi for alle involverte aktører. Eiendomsaktørene utvikler sine prosjekter eller bygg på en mer effektiv og bærekraftig måte med ny teknologi, mens teknologileverandørene får utviklet sin teknologi til å bli enda bedre og løse nye oppgaver – slik at de kan vokse i nye markeder, forteller styreleder Harald Schjelderup.

Cluster for Applied AI med 39 medlemmer og 25 samarbeidspartnere har utgangspunkt i Halden. Den har som visjon at bedriftene skal bli internasjonalt ledende, datadrevne, effektive og kundefokuserte gjennom utvikling og bruk av kunstig intelligens. Klyngen vil utvikle et ledende, åpent miljø i Norge.

Høy kvalitet på kandidatene

Eierstyret som har vurdert de 24 kandidatene innenfor mange forskjellige bransjer, alt fra fiske til bygg og smart teknologi, mener at kvaliteten på årets kandidater var høy, og at de fleste hadde hatt godt utbytte av å delta i programmet. Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet har tatt en grundig vurdering av alle søknadene, både individuelt og i plenum og med innspill fra fylkeskommunene. Med de sterkeste kandidatene har det også blitt gjennomført intervjuer.

Utvikling av klynger er en viktig del av regjeringens næringspolitikk. Klyngesamarbeid gjør det lettere å drive felles forskning- og utvikling, og bidrar til at deltakerne kan trekke på hverandres kunnskap og kompetanse. Klyngene er gode verktøy for å styrke bedriftenes omstillings- og utviklingsevne og bidrar samtidig til regional vekst og verdiskaping. Klyngeprogrammet er et viktig virkemiddel i næringspolitikken, og har stor betydning for bedriftene som deltar og for lokalsamfunnene de jobber i.

For 2021 er det budsjettert med 217 millioner kroner til klyngeprogrammet. Fra årsskiftet er det 39 klynger med i programmet.