Per Arne Ekle.

– Vi er nå i full gang med en kommersialiseringsstrategi

GK Cloud

0

Private aktører innen bygg- og eiendomsbransjen er nysgjerrige på hva skybaserte løsninger for smartere styring og overvåkning av bygg – GK Cloud – kan bidra med. – Men vi opplever at den offentlige delen av markedet i større grad tør å gå i front for å prøve ut, og delta i utvikling av ny teknologi og nye løsninger, sier Per Arve Ekle, divisjonsdirektør i GK Byggautomasjon.

Han påpeker ovenfor ITBaktuelt at GK foreløpig bare så vidt har begynt å bearbeide dette markedet, men overbevisningen er at potensialet er enormt.

– Vi er overbevist om at de private aktørene raskt vil komme etter, straks de ser hvor langt vi faktisk har kommet, fastslår han.

– På grunnlag av dette er GK nå i full gang med en kommersialiseringsstrategi for hvordan vi kan ta dette ut i både Norge, Sverige og Danmark. Og vi tror helt klart at potensialet er enda større i resten av Europa, uttrykker han med begeistring. Men understreker at fokus er å lykkes i hjemmemarkedet i første omgang.

Byggteknologiselskapet GK satser for fullt med blant annet investeringer i IT-selskapet Piscada. Sammen skal de utvikle egne skybaserte løsninger for smartere styring og overvåkning av bygg, det som heter GK Cloud.

Spesielt offentlige aktører er ivrige

– Divisjon Byggautomasjon i GK har passert 200 ansatte og er Norges største byggautomasjonsmiljø. GK sin automasjonsvirksomhet er representert totalt på 15 steder i Norge fra Tromsø i Nord til Kristiansand i Vest med de største kontorene i Oslo, Bergen og Trondheim, sier Ekle for å tydeliggjøre grunnlaget for å satse på en slik skybasert løsning.

Han sier at spesielt de offentlige aktørene er ivrige etter å komme i gang med denne type løsninger. De ser at dette er noe som både kan forbedre bærekraften i offentlige bygg, samtidig som de får redusert kostnadene.

– I tillegg gir dette økt innsikt for kundens tekniske personell, slik at de i enda større grad kan sikre optimal drift av byggene sine. Vi liker å si at nå kan også vaktmesteren ta hjemmekontor siden han til enhver tid har oversikt over status på alle sine bygg på mobilen.

Etterspørselen etter skybaserte løsninger hvor man kan samle mange bygg i ett og samme system øker betydelig både hos offentlige og private aktører, ifølge Ekle.

Rammeavtale med Statsbygg

– Blant annet har vi jo nylig inngått rammeavtale med Statsbygg om levering av GK Cloud til alle Statsbyggs eiendommer. Totalrammen for denne kontrakten er 184 millioner kroner. Statsbygg selv har beregnet at de vil kunne spare 69 millioner kroner pr. år i form av reduserte energi- og vedlikeholdskostnader. Her snakker vi altså om en nedbetalingstid på mindre enn 3 år!

I Bergen jobber GK for fullt med ferdigstillelse av innovasjonspartnerskapet 1000 bygg, et samarbeid mellom Bergen kommune og Innovasjon Norge. Dette skulle ha vært levert i disse dager.

– Vi ble enig med partene om å utsette levering til våren fordi vi ser at potensialet er såpass stort. Vi vil gjerne sikre at løsningen er klar for skalering og kommersialisering før vi sier oss helt ferdig. I dette prosjektet tar vi i bruk blant annet adaptive dashboards som sikrer riktig informasjon – til rett tid – til riktig bruker, forteller Per Arve Ekle.

Konseptet her er at det ikke bare er teknisk driftspersonell som skal bruke systemene, men også mange med andre roller. Eksempelvis kan rektoren på en ungdomsskole i Bergen benytte systemet til å verifisere om det er perfekt inneklima på samtlige klasserom, eventuelt få varsel med beslutningsstøtte dersom det er avvik og da med et grensesnitt som er forståelig for rektoren.

Maskinlæring til å predikere energibehov

– Vi benytter blant annet maskinlæring til å predikere energibehov basert på strømpriser fra NordPool og værvarsel fra Yr for både å redusere energikostnadene samtidig som vi sikrer god luft og riktige temperaturer til rett tid. Og dette er bare noen av modulene vi tar frem i 1000 bygg-prosjektet. Anvendelsesområdene er selvsagt formidable både til andre kommuner, andre offentlige kunder og ikke minst private kunder.

Ved å gå inn på nye markedsområder som skybaserte løsninger, må GK i tillegg til tradisjonell byggautomasjonskompetanse, også bygge opp IT-kompetanse både for å kunne utvikle denne type løsninger, men også for å markedsføre og selge dette. Det Ekle ser, er at dette åpner opp helt nye markeder og nye kunder.

– Tradisjonelt har vi ofte hatt møte med tekniske avdelinger som har fokusert på drift. Men i tillegg til disse, så blir det nå mer og mer vanlig med møter med ledelsen og IT-avdelingen hos våre kunder, fremholder han.

Store prosjekter i det tradisjonelle byggautomasjonsmarkedet

Når dette er sagt, påpeker Ekle også at det er mye som rører seg i den mer tradisjonelle delen av byggautomasjonsmarkedet, med flere store offentlige prosjekter både innen sykehus og andre næringsbygg.

– Opplevelsen vår er at etterspørselen er større enn kapasiteten i markedet akkurat nå, selv om det finnes lokale forskjeller. På grunn av dette og graden av digitalisering så har vi i praksis ikke merket noen form for nedgang på grunn av Covid-19. Det er selvsagt enkelte bransjer som har mindre investeringsvilje enn tidligere, og da spesielt hotell- og reiselivsbransjen. For neste år antar vi at denne effekten vil vedvare samtidig som nok en del private aktører vil begrense investeringene sine inntil situasjonen forhåpentligvis normaliserer seg i 2022.

– Totalt, sier Per Arve Ekle til slutt, så er det derfor svært høyt tempo. Vi har for tiden en rekke ledige stillinger ute for å øke kapasiteten vår både innen tradisjonell byggautomasjon, men også innenfor IT og utvikling. Vi har også flere ledige stillinger innen ITB og systemarkitektur for å kunne svare opp samspillskontraktene på en god måte. Budsjettet for neste år er lagt og pilene peker oppover på tross av Covid-19.