Illustrasjonsfoto: Chen Qing

Statsbygg leder arbeidsgruppe som skal finne forretningsmuligheter i det grønne skiftet

Hvordan kan det grønne skiftet både skje raskere og gi gode forretningsmuligheter? Det skal en Statsbygg-ledet arbeidsgruppe i klimainitiativet Skift nå finne ut av.

0

Hvordan kan det grønne skiftet både skje raskere og gi gode forretningsmuligheter? Det skal en Statsbygg-ledet arbeidsgruppe i klimainitiativet Skift nå finne ut av.

Statsbygg skal lede en arbeidsgruppe, som skal utarbeide et såkalt Skiftnotat om hvordan klimaskiftet best kan skje i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen.

Arbeidet skjer i regi av det næringslivsdrevne klimainitiativet Skift – Næringslivets klimaledere, der Statsbygg er en av deltakerne.

– Statsbygg vil gå i bresjen for en mer klimavennlig BAE-næring. Vi ser fram til å være med på å utvikle en handlingsorientert og konkret beskrivelse av hvordan det kan realiseres, sier direktør Anders Fylling i Statsbyggs faglige ressurssenter.

Pådriver for klimamålene

Fylling skal koordinere arbeidet i gruppen. Statsbyggs administrerende direktør, Harald Vaagaasar Nikolaisen, leder arbeidet sammen med andre toppledere i Skiftnettverket.

Skiftnettverket 2020-2021 har som formål å identifisere nye forretningsmuligheter på veien mot lavutslippssamfunnet, og være en pådriver for å nå Norges klimamål innen 2030. Hvert Skiftnotat skal kort og handlingsorientert svare på hvilket skifte Norge må gjennom de neste 10 årene for å skape et konkurransedyktig næringsliv og nå klimamålet.

– Skiftnotatet skal også peke på tiltak som kan akselerere skiftet. Så konkret som mulig skal det beskrive hva som kan gjøres for å initiere nødvendige skift i politikk, regulering, virkemidler, næringsliv og mer, sier Anders Fylling.

Vokser raskt

Hvilke aktiviteter Skift-nettverket setter i gang for å akselerere skiftet skal også beskrives. Gruppen skal i tillegg foreslå videreutvikling av eksisterende piloter, nye piloter og konkrete aktiviteter Skiftnettverket kan iverksette i 2020, 2021 og 2022.

Siden oppstarten i mars 2019 har Skift vokst raskt, og det er nå kommet til 25 nye medlemmer. Nettverket har nå 37 medlemmer fra ulike bransjer og foreninger, samt mer enn 20 samarbeidspartnere.