Rune Gulbrandsen (fra venstre), Espen Krossli og Espen Nilsen slår sine pjalter sammen og etablerer Viam Norge AS - med oppstart 1. januar. Foto: Arnfinn Sundin

VIAM AS + Krossli AS blir Viam Norge AS

Samler sin tekniske kompetanse i ett selskap:

0

Konsulentselskapene Viam AS og Krossli AS samler sin tekniske kompetanse og vil tilby teknisk rådgivning, teknisk prosjektledelse og ITB-tjenester i det nye selskapet Viam Norge AS.

Viam Norge etableres fra 1. januar og får  Espen Krossli som daglig leder. – Vi vil tilby våre kunder hybrid rådgivning. Det vil at i er rådgivere på tekniske installasjoner, men også “entreprenørhoder” med lang praktisk erfaring, sier han.

To blir til en
Det er to forholdsvis nyetablerte bedrifter som nå slår seg sammen. Espen Krossli, som har VVS-bakgrunn, etablerte Krossli AS i 2018, mens Viam AS ble etablert i januar i år av Rune Gulbrandsen og Espen Nilsen. Både Gulbrandsen og Nilsen har bakgrunn fra elektro og automasjon.

Begge bedriftene har hatt stor etterspørsel etter ITB og teknisk prosjektledelse i alle former, og har nå ambisjonen å vokse videre sammen.

Komplekse bygg
VIAM Norge AS består av erfarne prosjektledere med bakgrunn fra teknisk entreprenør-, automasjons- og rådgiverbransjen.

– Vi vil hver dag sikre gode resultater og lønnsomme prosjekter hvor teknikk skal spille sammen. Det trengs når byggene blir mer og mer komplekse, sier Krossli.

Det nye selskapet vil tilby ITB og teknisk koordinering, utarbeidelse av kravspesifikasjoner, teknisk prosjektledelse, estimering av tekniske kostnader, evaluering av tekniske tilbud, teknisk byggeledelse og gjennomføring av prøvedriftsperiode.

– Tilbakemeldinger fra våre kunder er at de har stor nytte av den praktiske erfaringen vår fra byggeplass. De merker godt vår praktiske og økonomiske tilnærming til problemstillinger. Vi  vet hva det koster å bygge og hvordan det skal bygges!

Naturlig prosess
Ideen om å slå seg sammen vokste fram hos trekløveret allerede sist vinter.

– Forretningsideene i bedriftene var så godt som identiske, og kundene ville ha fordeler av et bredere og tyngre faglig miljø.

Covid-19 situasjonen forsinket imidlertid planene noen måneder, men på sensommeren ble arbeidet tatt opp igjen.

– Viam Norge AS er et selskap basert på kjerneverdiene samarbeid, nytenkning og folkelighet. Selve VIAM-navnet betyr “måte” og “metode” på latin, som gjenspeiler det vi gjør og det vi står for, forklarer Krossli.

Bedriften vil ha base i Kontorhusets lokaler på Kjellstad i Lier. Kontorene er tilpasset både fysiske og digitale møter.

– I første omgang er hele østlandsområdet nedslagsfelt, forteller han.

Bidra til effektivitet
Planene for fremtiden er klare: Viam Norge AS ønsker å bidra til optimale og effektive prosjektprosesser i hele byggets levetid – fra skissestadiet via plan og gjennomføring til driftsfasen. Fokuset er enda mer helhetlig tankegang på tvers av fag- og rådgivergrupper.

– Byggebransjen er i stor endring, og vi gleder oss til å utvikle oss videre sammen med kundene våre. Allerede nå søker vi etter flere tekniske prosjektledere og ITB-koordinatorer, sier Krossli.