Tero Kosunen, konsernsjef i Fidelix og Mats Johansson, konsernsjef i Assemblin.

Assemblin med fremtidige byggtekniske systemer gjennom oppkjøp av finske Fidelix

Akselererer omstillingen

0

Gjennom oppkjøp av Fidelix Group med datterselskaper («Fidelix») med en årlig omsetning på over 540 MSEK (EUR 54 millioner) og 360 ansatte, styrker Assemblin sin kompetanse innenfor bygningsautomasjon.

Oppkjøpet innebærer at Assemblin øker muligheten for å møte fremtidens behov for klimasmarte og effektive installasjonsløsninger, og også styrker posisjonen i det finske markedet.Fidelix ble grunnlagt i Finland 2002 og har siden den gang utviklet seg til å bli en av Nordens ledende aktører innen klimasmarte bygningsautomatiserings- og styringssystemer. Med mål om å skape smarte bygninger for en sunnere fremtid, har selskapet utviklet flere markedsledende produkter og kundeløsninger som de selger, installerer og vedlikeholder i Finland og Sverige.

– Hele byggesektoren er i endring, og vi vil delta aktivt i omstillingen som nå pågår. Fidelix har spisskompetanse som styrker og kompletterer Assemblins tilbud og akselerer vår utviklingsreise. Dette oppkjøpet er helt i tråd med vårt strategiske søkelys på teknologier og digitale systemer som forbedrer smarte og bærekraftige installasjonsløsninger. Jeg er derfor svært glad for å kunne ønske Fidelix ansatte, kunder og leverandører velkommen til Assemblin-konsernet, sier Mats Johansson, konsernsjef i Assemblin.

Virksomheten i Fidelix er preget av entreprenørskap, sterk kompetanse og et høyt nivå av innovasjon og digitalisering, spesielt innenfor sky-, IMD- og IoT-løsninger. Selskapet har også omfattende installasjons- og servicevirksomhet, men selger også individuelle kundeløsninger. Fidelix’ tjenester omfatter blant annet BMS-systemene Fidelix og Larmia, samt EcoGuard, som er et system for individuell overvåking av bygninger med flere boliger. Disse løsningene er installert i en stor del av den svenske og finske eiendomsmassen.

– Vi er veldig stolte av virksomheten og de tjenestene vi har utviklet, og det er positivt at vi nå blir en del av voksende aktør med høye ambisjoner. Vi konstaterer at vi deler de samme visjonene og kravene til kvalitet, bærekraft og effektivitet. Denne transaksjonen er gunstig for begge parter, og jeg ser frem til en felles fremtid, sier Tero Kosunen, konsernsjef i Fidelix.

Oppkjøpet betyr også at Assemblin styrker sin posisjon i det finske markedet for bygginstallasjoner. Fidelix vil bli organisert som et eget forretningsområde i Assemblin.

Finansieringen av oppkjøpet vil være sikret med en kombinasjon av ny gjeld og egenkapital, og fremhever Tritons fortsatte støtte til Assemblins vekst. Transaksjonen må godkjennes av konkurransemyndighetene.