Alle som har prosjekter innen minst ett av fondets fem satsingsområder kan søke blant fem satsingsområder.

Grønne prosjekter mellom 2,5 og 7,5 millioner euro kan søke støtte i ny utlysningsrunde

Småskalautlysning fra EUs innovasjonsfond

0

Hele 17 norske søknader kom inn i tidenes første utlysningsrunde til EUs innovasjonsfond. Nå er en ny utlysning ute. Mens den første rettet seg mot de aller største prosjektene, er målgruppen for den andre utlysningen små og mellomstore prosjekter.

-Utlysningen som har søknadsfrist 10.mars er en såkalt småskala-utlysning, og bør dermed være aktuell for et større antall prosjekter. Vi håper derfor at så mange som mulig benytter seg av muligheten, og at vi får like god respons som i første runde, sier markedssjef Arve Solheim i Enova, som forvalter den norske deltakelsen i EUs innovasjonsfond.

Fondet er et av verdens største investeringsfond for demonstrasjon og kommersialisering av innovativ lavutslippsteknologi. Formålet med fondet er å sikre reduksjon av klimagassutslipp som gir et klimanøytralt Europa ved å bringe innovative lavutslippsteknologier til markedet. I den aller første utlysningsrunden som hadde søknadsfrist i oktober kom det inn i alt 311 søknader til fondet. 17 av søknadene var norske som betyr at vi målt i søknader pr. innbygger ble slått av Island, Estland og Luxemburg.

Klimavennlige materialer

Alle som har prosjekter innen minst ett av fondets fem satsingsområder kan søke. De fem satsingsområdene er:

  • Innovativ fornybar energiproduksjon
  • Innovative lavkarbon-teknologier og -prosesser i energikrevende næringer, inkludert produkter som erstatter karbonintensive produkter
  • Bygging og drift av karbonfangst og -lagring (CCS)
  • Karbonfangst og -utnyttelse (CCU)
  • Energilagring.

-I utlysningen som er ute nå etterspørres også prosjekter hvor klimavennlige materialer kan erstatte for eksempel sement, så dette kan også være en mulighet for innovative aktører i byggebransjen, sier Solheim i Enova.

Prosjektetablerer-støtte

Prosjektene som kan søke støtte i denne utlysningsrunden må ha en investeringskostnad mellom 2,5 og 7,5 millioner Euro. For å nå opp i konkurransen må prosjektene være så modne at teknologien kan testes ut i full skala. I tillegg til rådgiving tilbyr Enova prosjektetablererstøtte til aktuelle søkere. Enova kan gi inntil 300.000 kroner i slik støtte.

-Vi vet at slike søknadsprosesser er ressurskrevende, og avlaster derfor kostnader knyttet til dette med inntil 50 prosent gjennom vårt program Prosjektetableringsstøtte for EUs Innovasjonsfond. Da blir forhåpentligvis terskelen for å søke lavere, og vi ønsker med denne støtten å bidra til økt kvalitet på søknader fra norske aktører, sier Arve Solheim i Enova.

Vil du vite mer om EUs innovasjonsfond og 2. utlysning: Meld deg på Webinar.

Lurer du på om ditt prosjekt kvalifiserer for støtte: Ta vår enkle sjekkliste.