Rune Aale-Hanse, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening.

Satser på standardisering i kommunene

NKF og Standard Norge har inngått en samarbeidsavtale:

0

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Standard Norge har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av standarder for kommunal sektor. Målet er blant annet å bidra til økt kvalitet på varer og tjenester levert av og til kommunene.

– NKF har lenge blitt invitert inn i standardiseringskomiteer hos Standard Norge. Samarbeidsavtalen vi nå har signert gir imidlertid rom for mer strategisk samarbeid, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i NKF.  

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Standard Norge har nettopp inngått en samarbeidsavtale. Målet er å sikre målrettet og strategisk samarbeid om utvikling av standarder for varer og tjenester levert av og til kommunene.  

 – NKF har i mange år hatt et godt samarbeid med Standard Norge. Dette har imidlertid vært knyttet til enkeltsaker, eksempelvis Steg og leveranser i en byggeprosess. Samarbeidsavtalen gir nå rammer for at vi kan jobbe mer strategisk med utvikling av standarder. Dette vil være en naturlig forlengelse av den kunnskapsdelingen av beste praksis som kommunene allerede bidrar til, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i NKF:
– Arbeidet med å utvikle og implementere standarder handler også om at kommunene blir mer profesjonelle bestillere, og bedre i stand til å bruke innkjøpsmakten sin overfor leverandørene. Dette er til nytte for alle parter, også for innbyggerne, da standardene gir en referanse for hva man kan forvente av kvalitet og funksjonalitet på varer og tjenester. Gode standarder kan også bidra til å nå viktige mål som reduserte kostnader, forbedret miljø og økt sikkerhet.
 

 – Vi er glade for samarbeidsavtalen vi nå har inngått med NKF. Det å utvikle en standard er ikke noe som styres av staten, som noen tror. Standardisering foregår i et samspill mellom private og offentlige aktører, og Standard Norge leder denne prosessen fram mot endelig standard, forteller Jacob Mehus adm.dir. i Standard Norge:
– Ofte er det en nær sammenheng mellom det offentlige regelverket og standarder, og utvikling av standarder sammen med kommunene er viktig på en rekke områder. Det kan handle om kommunal eiendomsforvaltning, byggesaksbehandling, vei og annen infrastruktur for å nevne noe. Vi ser frem til et konstruktivt samarbeid med NKF.