Til venstre på bildet står daglig leder i Instell AS, Jo Jessen og daglig leder i andXor, Christer Berg.

Instell AS kjøper aksjemajoriteten i automasjonsbedriften andXor AS i Lier

Kjøpet av andXor er langsiktig og strategisk med tanke på spesialkompetansen de har på automasjon/bygg-automasjon og SD-anlegg. Sammen kan vi tilby våre kunder et enda bredere tilbud, som er etterspurt av mange av vår elektroentreprenør kunder. andXor vil i neste steg fusjoneres inn i Instell i løpet av 1.kvartal 2021, skriver Instell i en pressemelding.

0

Kjøpet av andXor er langsiktig og strategisk med tanke på spesialkompetansen de har på automasjon/bygg-automasjon og SD-anlegg. Sammen kan vi tilby våre kunder et enda bredere tilbud, som er etterspurt av mange av vår elektroentreprenør kunder. andXor vil i neste steg fusjoneres inn i Instell i løpet av 1.kvartal 2021, skriver Instell i en pressemelding.

Videre informerer Instell om at at de siden oppstarten i 2003 er blitt markedsledende på KNX romkontroll i Norge med en omsetning på rundt 70 millioner kroner, og 19 ansatte og 2 nye på vei inn i starten av 2021. Med oppkjøpet vil vi kunne tilby komplette prosjekter med romkontroll, automasjon og SD-anlegg til våre elektroentreprenør kunder og samarbeidspartnere, noe som har ligget i våre langtidsstrategier.

AndXor ble startet opp i 2015 og har en omsetning på rundt 12-14 millioner kroner og 7 ansatte.

Daglig leder Christer Berg blir med på eiersiden etter fusjonen, og blir leder for automasjon og innovasjon i Instell, som opprettholdes som et avdelingskontor i Lier.

Begge selskapene utfyller hverandre godt, og har hatt samarbeid i flere større prosjekter med godt resultat. Vi har samme stå-på-vilje, dedikasjon og engasjement, samt sammenfallende kjerneverdier, bedriftskultur og holdninger.

Dette gir oss også mulighet til å tilby, og konkurrere i prosjekter hvor romkontroll og automasjon ligger som egne entrepriser under automasjon.

Etter fusjonen vil Instell ha 28 særs kompetente og løsningsorienterte ansatte, og det vil styrke vår posisjon i markedet.  Vi vil se flere synergier, spesielt på salg og prosjekt, men også den tekniske siden som da vil ha 15 ansatte med spisskompetanse på KNX, automasjon og SD-anlegg, som vil komme våre kunder, samarbeidspartnere og prosjekter til gode.

Romkontroll, byggautomasjon og automasjon står foran spennende år, med stor utvikling av nye produkter og løsninger som vi følger tett, og som vi ønsker å ta del i. Samt ha større fokus på innovasjon, energieffektivitet, smart- og prediktiv bygningsdrift og brukervennlighet, som er viktige bidrag i det grønne skifte og til å nå bærekrafts målene. Men samtidig også fortsatt være den gode KNX-spesialisten som vi er kjent for, til våre kunder og samarbeidspartnere, skriver Instell til slutt.