VDC-kurs på Gardermoen i 2020.

Bransjen satser sterkt på økt VDC-kompetanse innen prosjektledelse

NTNU fortsetter samarbeidet med Stanford Center for Professional Development starter mandag 11. januar opp en nytt VDC-sertifiseringskurs. Kurset ble fulltegnet før påmeldingsfristen, så dette tyder på at det første kurset var en suksess.

0

NTNU fortsetter samarbeidet med Stanford Center for Professional Development starter mandag 11. januar opp en nytt VDC-sertifiseringskurs. Kurset ble fulltegnet før påmeldingsfristen, så dette tyder på at det første kurset var en suksess.

Det er over 200 deltakere (30 % kvinner og 70% menn) fra hele bransjen med en fordeling på 30% på byggherre/oppdragsgiver, 40% innen arkitektur og rådgivende ingeniør og 30 % fra entreprenører.

Kompetanseløft for – og med hele BAE-næringen
I tillegg til å være et kompetanseløft for hele BAE-næringen, så er dette også et løft som NTNU gjør sammen med næringen. Studentene jobber i klasser på 20 som følges opp av mentorene: Anita Topdal og Kjetil Johansen fra Forsvarsbygg, Roar Fosse og Kjersti Skjelle Paulsen fra Statsbygg, Jon Sakarias Liknes fra Veni, Emil Björk fra Veidekke, Espen Dahl fra Zenith survey, Øystein Løvdal Knutsen fra BaneNOR, Harald Monsen fra Nye Veier, Inge Handagard fra AF Gruppen, Einar Ruud fra Kruse Smith, Fredrik Davik fra Rambøll, Håvard Sommerseth fra Tekka og Martin Karlsson fra Betonmast. Støtteteamet besår av Øyvind Børstad fra HENT, Gunnar Skeie fra Veni og Steinar Rasmussen fra Hæhre. Fra NTNU er Kamalan Rashasingham kurskoordinator og professor Eilif Hjelseth er emneansvarlig. Fra Stanford University bidrar professor Martin Fischer aktiv under hele kurset.

Markant endring i interessen fra byggherrene!
Byggherreorganisasjonene har nå virkelig fattet interessen for VDC – og er nå flere enn entreprenørene. Dette betyr to viktige forhold i kommende prosjekter:

1) Byggherrene kommer til å sette krav til reel formell VDC-kompetanse
2) Rollen som byggherre vil endres til å bli mer aktiv og fremoverlent samarbeidspartner. Dette vil resultere i tydeligere samhandling, økt oppgaveforståelse og mer helhetlig digital kompetanse i både prosjektplanlegging og -gjennomføring.

Praktisk rettet kurs
Første kurssamling 11. – 15. januar 2021 gjennomføres nettbasert. Dette blir et variert program med presentasjoner og gruppearbeid. Dette følges opp av to 2-dages samlinger før og etter sommerferien. Disse planlegges med fysisk samling hvis forholdene tillater dette.

VDC-sertifiseringskurset er svært praktisk rettet og prosjektoppgavene gjennomføres i egne bygg- anleggs- og infrastrukturprosjekter.  Med god hjelp fra mentorene kan studentene ta i bruk VDC elementer i prosjektene sine umiddelbart.

Dette er VDC
VDC står for Virtual Design and Construction, og er et helhetlig rammeverk for prosjektplanlegging og gjennomføring med støtte av digital teknologi. VDC omfatter: Samprosjektering – Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) – Prosess- og produksjonsledelse (PPM) – Kundemål – Prosjektmål, i tillegg til at del legges mye vekt på målinger av endringer for kontinuerlige forbedringer.

Mer info om VDC finner du på:
Kursbeskrivelse:           https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv18610
Prosjekt Norge:            https://www.prosjektnorge.no/hvaskjer/cophoved/ka-vdc/
LinkedIn:                      https://www.linkedin.com/groups/12255674/
Facebook:                    https://www.facebook.com/VDCNorway-108495117179688/