SRO Gruppen kjøper Celsius Teknikk

SRO Gruppen har kjøpt 100 prosent av aksjene i selskapet Celsius Teknikk i Bergen. Celsius Teknikk ble etablert i 2003, og har i dag 21 ansatte, og har sin hovedvirksomhet innenfor SD-anlegg, automatikk, standarden KNX, energioppfølgingssystemer og integrerte tekniske bygningsinstallasjoner.

0

Det skriver SRO Gruppen i en pressemelding.

SRO Gruppen har sin kjernevirksomhet innen bygningsautomatisering.

SRO Gruppen skriver i pressemeldingen at de over lengre tid har arbeidet med å finne gode samarbeidspartnerne i de største markedsområdene i Norge. Dette har i første omgang resultert i et samarbeid med Celsius Teknikk i Bergen.

– Oppkjøpet støtter gruppens langsiktige strategier om nasjonal vekst bygget på oppkjøp i de største markedene. Vi er opptatte av at alle selskapene som blir en del av gruppen, skal gjøre hverandre bedre, arbeide enhetlig og dele kompetanse seg imellom.Vi skal oppleves som en høykompetent automatikkentreprenør og en kompetansepartner, sier Ståle Syversen, daglig leder i SRO Gruppen.

SRO Gruppen har ved inngangen til 2021 rundt 70 ansatte og en omsetning på i underkant av 150 millioner kroner.