AF Gruppen er av Universitetet i Oslo (UiO) innstilt som entreprenør til samspillskontrakt for totalentreprise og rehabilitering av Eilert Sundts hus B på Blindern. Ill. UiO.

Planløsninger og tekniske anlegg, nye ventilasjonsaggregater og kjøleanlegg på tak

AF Gruppen innstilt for Universitetet i Oslo

0

AF Gruppen er av Universitetet i Oslo (UiO) innstilt som entreprenør til samspillskontrakt for totalentreprise og rehabilitering av Eilert Sundts hus B på Blindern.

Målsetningen med samspillet er å finne de beste og mest kostnadseffektive løsningene til å utføre oppdraget innenfor omforent fastpris.

Arbeidet omfatter samspillfase, prosjektering og totalrenovering av femte til 12. etasje, inkludert nye planløsninger og tekniske anlegg. Rehabilitering av etasjene omfatter også alle vinduer. Bygget vil få nye ventilasjonsaggregater og kjøleanlegg på tak.

Totalt areal er ca. 8000 m2. Samspillsperioden varer frem til 1. mai 21. Forventet ferdigstillelse er juli 2022.

– Vi er svært fornøyde med å fortsette vårt gode samarbeid med Universitetet i Oslo der vi har satt i stand mange av de verneverdige byggene. Dette er et spennende og krevende oppdrag der vi ser frem til å bruke vår samspills- og spisskompetanse innenfor rehabilitering, sier Eirik Wraal konserndirektør i AF Gruppen.

Estimert budsjettsum er MNOK 104 ekskl. mva.

Meld deg på ITBaktuelts nyhetbrev her


Det er installert SD-anlegg på UiOs serverpark før byggestart av Livsvitenskapsbygget

Hovedinngang til Livsvitenskapsbygget. Illustrasjon: Statsbygg