FOTO STATSBYGG/TROND ISAKSEN

Ny versjon av BIM-krav

Lanseringen skjer på et frokostmøte fredag 29. Januar

0

Fredag 29. januar lanserer Statsbygg et nytt BIM-krav på et åpent nettmøte. De nye BIM-kravsettene heter SIMBA 2.0. og er basert på buildingSMART standard IFC4.

Lanseringen skjer på et frokostmøte fredag 29. Januar kl. 8:30 til 10:00 på Teams. Møtet er åpent for alle, og du kan delta her.

Møtet vil også bli tatt opp og tilgjengelig i etterkant på Statsbyggs egne BIM-sider.

Åtte år etter at den nye versjonen av det åpne samhandlingsformatet for BIM (IFC4) ble internasjonal ISO-standard blir den nå en del av BIM-kravene fra Statsbygg.

– Det har ikke manglet på viljen til norske bestillere, prosjekterende eller utførende, men vi har ikke hatt tilstrekkelig med programvare som kunne håndtere IFC4 bra nok til at vi har kunne ta det i bruk i prosjektene. Det endrer seg nå med IFC4 eksportsertifisering av en rekke av de mest brukte programvarene, sier direktør for Statsbyggs faglige ressurssenter, Anders Fylling i en pressemelding.

IFC4 tillater bedre informasjonsstruktur særlig på tekniske fag (VVS og elektro). I modellen blir det mulig å stedfeste (georeferere) byggets lokasjon i kart.

– Dette er viktig når vi skal se på BIM-modeller i kart blant annet for utførende og myndigheter, sier Anders Fylling.

Skjerpet oppfølging
SIMBA 2.0 omfatter også standardiserte kravsett til landskapsarkitektur og til premissfagene brannsikkerhet og akustikk. Det introduseres også en funksjon for at de prosjekterende kan kommunisere behov for prosjektering fra andre fag på de spesifikke objektene.

For de som tidligere har levert modell i henhold til Statsbygg BIM-manual, vil ikke SIMBA 2.0 oppleves som vesentlig forskjellig. Det som trolig vil oppleves som den største forskjellen er i hvilken grad krav til BIM vil følges opp.

– Statsbygg har stilt krav til bruk av BIM i alle prosjekter siden 2011. I løpet av de siste ti årene har næringen utviklet seg fra å være lett øvde til å være godt erfarne på BIM. Samtidig begynner vi å ta i bruk modeller i drift og eiendomsforvaltning. Her er vi avhengig av at informasjon ligger samme sted i BIM-modellene på tvers av alle prosjektene. Det er derfor naturlig at vi vil skjerpe oppfølging av krav for å sikre at alle prosjekter leverer digital informasjon i henhold til samme informasjonsstandard, sier Anders Fylling.

Krav til SIMBA 2.0 vil gjelde for alle nye prosjekter og prosjekter som reforhandler avtale i Statsbygg fra 1. juli 2021.