GK er kommet godt i gang med prosjekter etter etableringen i Agder. Illustrasjon: Filter Arkitekter

GK med sterk vekst etter etablering med byggautomasjon i Agder

Flere prosjekter på gang

0

GK har hatt stor suksess med etablering av faget byggautomasjon i Agder i 2020, og må ansette flere for å møte etterspørselen i markedet.

– I mars 2020 etablerte vi faget byggautomasjon i Agder. Oppstarten har vært en suksess og oppdragsmengden er så stor at vi kommer til å ansette flere personer i 2021, sier avdelingsleder Glenn Bredesen Føske i GK.

Etableringen og det gode salget kommer som et resultat av godt samarbeid med øvrige fag i GK.

– Våre kollegaer her på kontoret har hatt ansvaret for salgsgjennomføringen og hjulpet oss veldig med å komme i gang på en god måte, sier prosjektutvikler Kåre Klingenberg, som har vært ansvarlig for salg og prosjektledelse av byggautomasjon ved kontoret i Kristiansand.

Samtidig har avdelingen hatt et tett samarbeid med GKs øvrige byggautomasjonsmiljø i Sør-Norge.

– Byggautomasjon i Sør er en stor avdeling som består i av ca 20 personer. Det er betryggende å ha en stor avdeling på byggautomasjon å støtte seg på når vi har fått så mange spennende prosjekter, forteller Klingenberg.

Totalt er det solgt prosjekter for rundt 15 millioner kroner i Agder og to av prosjektene er allerede overlevert. I tillegg er det levert serviceprosjekter for rundt 2 millioner.

Fremtidsrettet teknologi

GK satser for fullt innen byggautomasjon med blant annet investeringer i IT-selskapet Piscada. Gjennom samarbeid utvikles egne skybaserte løsninger for smartere styring og overvåkning av bygg, under produktnavnet GK Cloud.

– Prosjektene er derfor spennende teknologisk med leveranse av skysystemet GK Cloud og Lindinvent som kombinerer energieffektive ventilasjonsløsninger med innebygget romkontroll som styrer lys og persienner.

Denne teknologien skal GK nå levere til Grimstad Fagskole og tannklinikk, en fagskole med egen KEM-linje (Klima, Energi og Miljø). På sikt betyr dette at elevene ved denne linjen vil benytte GKs skyløsning i undervisningen.

Prosjektet er svært miljøambisiøst, og bygget skal som plusshus produsere mer energi enn det bruker når det står ferdig i august 2022.

Mange spennende prosjekter

Grimstad tannlege- og fagskole. Foto: Filter Arkitekter

Tangvall skolesenter er unikt samarbeid mellom Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune, hvor man skal realisere et kostnadseffektivt skolesenter med høye miljøambisjoner tilrettelagt for undervisning, idrett og fritidsaktiviteter.

Det har vært gjennomført en samspillsfase på et halvt år og GK har vært teknisk prosjektleder i fasen kombinert med rollen som systemintegrator.

Skolebyggene ved Tangvall skal i størst mulig grad være energi- og klimanøytrale, og taket på skolesenteret skal dekkes med 3.000 solcellepaneler. Det skal også etableres varmepumpeanlegg som henter varme fra energibrønner, og GK er leverandør av ventilasjon.

Andre prosjekter på gang i Agder:

  • GK skal også levere byggautomasjon ved det nye politihuset i Kristiansand, hvor det fokuseres på miljøvennlige produkter, samt produkter og løsninger som bidrar til lavt energiforbruk både i bygge- og driftsfase.
  • Bulk datasenter i Kristiansand
  • Baneheia park, ferdigstilt prosjekt på ca 5 000 kvm. Baneheia Park bygges med BREEAM-NOR-klassifisering. Kun et bygg i Vest-Agder er tidligere bygget med denne standarden.