- Ved å delta på kurs om ITB i regi av Standard Online, er man sikret faglig påfyll fra dyktige og erfarne forelesere, sier Hanne Grete Mosand, Head of Training hos Standard Online. Illustrasjonsfoto.

Vårens kurs fra Standard Online for ITB-bransjen er nå klare

Effektiv læring med Zoom

0

Vårens kurs fra Standard Online i aktuelle ITB-standarder er nå tilgjengelige på standard.no.  Disse kursene har fra første dag vært en suksess.  På grunn av smittesituasjonen tilbys disse kursene kun på digital plattform, men ZOOM muliggjør fortsatt bruk av gruppeoppgaver og diskusjoner.  – Mange synes digitale kurs er vel så effektive som kurs som med fysisk oppmøte, sier Hanne Grete Mosand, Head of Training hos Standard Online.

Da koronaepidemien rammet landet for snart ett år siden måtte Standard Online legge om kursdriften til digital plattform, og fortsatte med dette gjennom hele året. Erfaringene er gode, og nå er fire kurs aktuelle kurs utover våren tilgjengelig for påmelding. Kursene det dreier seg om er NS 6450 – ITB – Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner, NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner, Digitalt kurs i NS 3935 – ITB – Prosjektering, utførelse og idriftsettelse og NS 3420-YB Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet.

Hanne Grete Mosand, Head of Training hos Standard Online.

– Vi merker godt at deltakerne på ITB-kursene er fornøyde, både med kursinnhold og forelesers kompetanse innen fagområdet det kurses i, forteller Hanne Grete Mosand. Både NS 3935, NS 6450 og NS 6460 har vært en suksess, og disse dekker de fagfelt mange ønsker mer kompetanse i.

– Ved å delta på kurs om ITB i regi av Standard Online, er man sikret faglig påfyll fra dyktige og erfarne forelesere, enten det er åpne digitale kurs eller bedriftsinterne.

Hun innrømmer at det som kan bli litt mer fraværende ved digitale kurs er dynamikken og menings- og erfaringsutvekslinger mellom deltakerne, enn når man er fysisk sammen i et kurslokale.

– På den annen side, påpeker hun, digitale kurs er mer effektive, og de gir rom for større fleksibilitet. Hun understreker samtidig at man på digitale kurs er avhengig av at teknikken fungerer; at nettforbindelsen er stabil, og at man har lyd og kamera som fungerer.

Tilbakemeldingen fra deltakere er at de opplever digitale kurs som nettopp effektive. Blant annet fordi man kan sitte hvor som helst i landet, og ikke minst fordi de slipper å bruke tid og penger på å reise.

Dette viser seg ved at det ikke har vært nedgang i deltakelsen på de fire ITB-kursene som ble kjørt i fjor sammenlignet med tidligere år. Konklusjonen hennes er at digitale kurs har vært en suksess og er kommet for å bli, også når pandemien er over.

Rundt 200 deltok på digitale ITB-kurs i fjor, og Mosand regner med at det ikke blir færre i løpet av dette året.

ITB-kursene i de fire aktuelle standardene dekker en rekke faggrupper, blant annet prosjekt- og byggeledere, tekniske entreprenører, driftsledere og driftspersonell, drifts- og forvaltningsansvarlige, tekniske rådgivere, utviklere hos byggherrer, ansatte i eiendomsselskaper, rådgiver og leverandører og automatikkleverandører.

Melde deg på ITBaktuelts nyhetbrev her

Vårens ITB-kurs

Digitalt kurs i NS 6450 – ITB – Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner
Dette kurset tar sikte på å gjøre deltakerne bedre kjent med hvordan systematisk idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner kan benyttes i egen virksomhet og egne prosjekter, og hvorfor NS 6450 er et bra verktøy til nettopp dette. Forelesere på disse kursene er Arvid Skjold, siv.ing innen industriell elektronikk og fagansvarlig i GK Norge, divisjon byggautomasjon eller Espen Krossli, teknisk koordinator ITB hos Viam. Les mer om kurset

Digitalt kurs i NS 3935 – ITB – Prosjektering, utførelse og idriftsettelse
Hvor mange av dagens bygg fungerer som prosjektert, ved overlevering? Kostnadene for de tekniske anleggene kan utgjøre opptil 50 % av den totale byggekostnaden. For å oppnå gode og funksjonelle bygninger, som fungerer over tid, kreves tverrfaglig og helhetlig tenking i hele byggeprosessen, fra skisseprosjekt til oppstart prøvedrift. Kurset går rett på nødvendigheten av å benytte NS 3935 for at endringer, avvik og risiko for kostnadsoverskridelser kan reduseres betraktelig. Forelesere på disse kursene er Arvid Skjold, siv.ing innen industriell elektronikk og fagansvarlig i GK Norge, divisjon byggautomasjon eller Espen Krossli, teknisk koordinator ITB hos Viam.  Les mer om kurset

Digitalt kurs i NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner
Prosjektet er avsluttet og bygningen står ferdig; hva med driften “de neste 40 år”? Oppgaver og krav er mange; forventninger til gode brukeropplevelser, lave miljøutslipp, høy energieffektivitet og krav til sikkerhet for mennesker og inventar. Foreleser er Tor-Eigil Robertsen som de seneste årene har arbeidet med rammeavtale og leverandørutvikling innen SD/automasjon, ITB og teknisk prosjektledelse.  Les mer om kurset

Digitalt kurs i NS 3420-YB Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet
Kurset gir forutsetninger for å kunne beskrive tekniske løsninger. Enten du utarbeider beskrivelser selv, eller du skal prise og levere i henhold til en, må du kjenne til kravene som ligger bak. Dette kurset gir deg kunnskapen du trenger om NS 3420 som beskrivelsessystem, og de generelle og spesifikke kravene i del YB. Foreleser på disse er Kjetil Kolltveit fagsjef i Schneider Electric Norge Dag Hamre, prosjektleder i Standard Norge,  eller Arvid Skjold, siv.ing innen industriell elektronikk og fagansvarlig i GK Norge.  Les mer om kurset

Nye foreleser på Standard Onlines ITB-kurs

Vårens kurs har nye forelesere, alle med sterk faglig bakgrunn og ikke minst erfaring.  Nye forelesere er:

Arvid Skjold er utdannet siv.ing. innen industriell elektronikk. Han har over 20 års erfaring innen byggautomasjon og tidligere industriautomasjon. Han har deltatt i utvikling av NS 3935 som medlem av Integra, i tillegg deltatt i komiteene for utvikling av NS 6450 og 3420 YB. Arvid er i dag fagansvarlig i GK Norge, divisjon byggautomasjon.

Dag Hamre er utdannet bygningsingeniør fra 1986 med erfaring fra rådgiverbransjen, byggeadministrasjon, byggesak og fra produksjonsbedrift for bygningsmaterialer. Dag Hamre har siden 2015 vært prosjektleder i Standard Norge for ulike deler av NS 3420.

Espen Krossli har bred og tverrfaglig bakgrunn fra VVS bransjen. Både som håndverker, rådgiver (RIV), teknisk entreprenør og byggherre. Han er i dag daglig leder og senior prosjektleder hos Viam AS.

Kjetil Kolltveit har over 10 års erfaring som rådgivende ingeniør og leverandør innen bygningsautomatisering. Han er i dag fagsjef i Schneider Electric Norge. Kjetil har deltatt i utviklingen av NS 3420 del YB, og er i tillegg medlem av den norske speilkomiteen SN/K 025. Han er utdannet automatiseringsingeniør og har bakgrunn som automatiker.

Tor-Eigil Robertsen har lang erfaring innen organisering av drift og vedlikehold i yrkes- og formålsbygg, også prosjektledelse og prosjektutvikling. Han har videre vært leder av bransjeorganisasjoner innenfor ventilasjon, inneklima og automatisering. De seneste årene har han arbeidet med rammeavtale og leverandørutvikling innen SD/automasjon, ITB og teknisk prosjektledelse. Robertsen har undervist og forelest både på konferanser og i kompetansegivende utdanning i en årrekke.

Melde deg på ITBaktuelts nyhetbrev her


– Forutsetninger for bærekraftig drift av yrkes- og formålsbygg er å ta i bruk standarder

– Innenfor tekniske installasjoner i bygninger har Standard Norge de senere årene utviklet og publisert flere relevante standarder, påpeker Knut Løe. Foto/fotomontasje: ITBaktuelt