Det planlagte Drammen Tinghus. Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter

Statsbygg vil ha passivhus, og tegninger og planer kontinuerlig tilgjengelig i BIM under byggingen

Det nye tinghuset i Drammen

0

Det nye tinghuset i Drammen skal etter planen bygges som passivhus. Det legges også opp til papirfri byggeplass, der oppdaterte tegninger og fremdriftsplaner kontinuerlig lastes opp og gjøres tilgjengelig i bygningsinformasjonsmodeller (BIM). Det legges også opp til fossilfri byggeplass.

Statsbygg har inngått kontrakt med NCC Norge AS, som sammen med Dyrvik Arkitekter AS skal utvikle og bygge nytt tinghus i Drammen.

– Vinnerforslaget har mange fine kvaliteter, både funksjonelt og estetisk. Tinghuset fremstår som en bygning fra vår tid, og har kvaliteter som gjør den til en representativ bygning for domstolene, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Statsbygg lyste ut konkurransen for nytt tinghus i Drammen i mai i fjor. Fire tilbud kom inn. Etter en samlet vurdering ut fra tildelingskriteriene pris og helhetlig løsning ble løsningsforslaget fra NCC Norge og Dyrvik Arkitekter rangert som best.

– Kontrakten med NCC Norge blir inngått med forbehold om finansering. Prosjektet skal nå behandles av regjeringen, sier Njaa Aschim.

Det nye tinghuset i Drammen skal stå på tomten der Rica Park Hotell i dag befinner seg. Hotellet skal rives, og tinghuset bygges oppå den gamle kjelleren.

Vinnerforslaget legger opp til et bruttoareal på ca. 3600 kvm. Rivearbeidet og den videre byggeprosessen starter etter planen høsten 2021.

Dersom regjeringen velger å gå videre med prosjektet, vil både bærekraft og digitale løsninger bli viktig.

Melde deg på ITBaktuelts nyhetbrev her


Statsbygg leder arbeidsgruppe som skal finne forretningsmuligheter i det grønne skiftet

Illustrasjonsfoto: Chen Qing