Ingebjørg Daae hos Entra (innfelt) spiller hovedrollen i den omtalte episoden av Integras podkast. Fotomontasje: ITBaktuelt

En dose automatisering – halvtimes faglig påfyll for bygg og eiendomsbransjen

Integra med egen podkast

0

En halvtime faglig påfyll med den nye podkasten fra Integra. «En dose automatisering» retter seg mot egne medlemmer, men er like verdifull for hele byggebransjen, for alle aktører som er involvert i et byggeprosjekt. Påfyllet i podkasten handler om å forstå betydningen av tradisjonell automatisering i møte med ny teknologi.

Tekst: Per Henriksen


I episoden «En dose automatisering for bygg- og eiendomsbransjen», spiller Ingebjørg Daae hovedrollen. Hun har bakgrunn fra både industri, rådgiversiden og nå byggebransjen, og trekker sammenligningene spesielt mellom industri og bygg.

– Enorm forskjell, sier hun i podkasten, og setter dermed dagsorden. Hun påpeker i løpet av de 28 minuttene denne episoden varer, at byggebransjen er dårlig på å trekke med seg erfaring fra et bygg som nylig er ferdigstilt, og inn i et nytt. – Når vi starter på nytt prosjekt, gjør vi ofte de samme feilene, hver gang sier hun.

Sammen med Integras podkastvert Jørgen Festervoll går samtalen rundt mange sider ved bygningsautomatisering. Daae understreker at tidligere var styring det sentrale med teknikken i byggene, men etter hvert er det blitt mye mer avansert med flere og flere funksjoner som skal inn.

– Dette har bransjen ikke helt tatt innover seg, mener hun.

Hun er nå rådgiver for ny teknologi og automasjon i Entra. Og forteller at der ser man på bygningsautomatisering som todelt; nemlig det helt grunnleggende som styring av varme, kjøling, persienner etc. Dette brukes det mest tid på, fordi blant annet inneklima må fungere for leietakerene. Men så jobbers det også med det hun kaller det kule; proptech, big data osv.

Utfordringene, sier hun, er at altfor mange bygg har problemer det første driftsåret. Men hun ser også at bransjen nå tar grep.

– Faget er blitt mye mer avansert, og viser til at ITB-standarden NS 3935 sier at det skal være en egen ITB-ansvarlig i et prosjekt. I tillegg kommer NS 6450 – Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner, som sier at alt skal virke før det settes i gang med prøvedrift. Bransjen begynner å forstå viktigheten av dette, mener hun.

Hun forteller at Entra sjekker alle byggene grundig, og at det er fokus på anskaffelsene, og at det stilles store krav til underentreprenører og leverandører.

– Bygg har tradisjonelt vært 90 prosent bygg og 10 prosent teknikk. Nå er det kanskje 60/40 fordi det dyttes stadig mer tekniske anlegg inn i byggene for å følge alle kravene.

Spørsmålet om det er teknikken i seg selv som er problemet, eller om det er integrasjonen dukker opp hos podkastverten. Her mener hun at det er det siste fordi funksjonsbeskrivelsene i byggebransjen ofte er åpne for tolkning, og litt vage. Da blir også resultatene vage.

Hun gir uttrykk for at automasjonsleverandørene bør være mer proaktive og ha en tydeligere stemme i prosjektene. Ikke bare sitte og vente på bestillingene, men komme seg tidlig ut på banen.

Her kan du følge med på Integras podkaster En dose automatisering

Melde deg på ITBaktuelts nyhetbrev her


Systematisk ferdigstillelse gir vellykkede
byggeprosjekter og tilfredse brukere   

– ITB er sentralt for å sikre gode og funksjonelle bygninger levert til avtalt tid og pris, sier Stian Garmann Oestreich. Foto: Privat