- Husk at påmeldingsfristen er mandag 8. mars, sier markedskonsulent Anita Bjørnstad i Standard Online. Illustrasjon/fotomontasje: ITBaktuelt

Lær mer om Drift av tekniske bygnings-installasjoner og Systemer for bygningsautomatisering og sikkerhet

Siste frist for kurs i NS 6460 og NS 3420YB

0

Tirsdag neste uke går det to ITB-kurs hos Standard Online. Siste frist for påmelding er mandag hvis du vil øke kunnskapen rundt NS 6460 – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner og NS 3420-YB Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet.

Markedskonsulent Anita Bjørnstad i Standard Online er fornøyd med påmeldingene til vårens ITB-kurs, og at dette viser at interessen er stigende. Samtidig som kursdeltakere synes det er helt greit med å delta på digitale kurs via videotjenesten Zoom.

–  Vi synes at rundt 20-25 deltakere er en grense for hvor mange som kan delta på hvert kurs. For eksempel kurset i slutten av mars; NS 3935 – ITB – Prosjektering, utførelse og idriftsettelse er derfor nesten allerede fullt, sier hun.

Det er fortsatt noen ledige plasser på NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner og NS 3420-YB Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet 9. og 10. mars neste uke, opplyser hun.

–  Av erfaring kommer det påmeldinger helt mot slutten. Mandag 8. mars er siste dag for påmelding for å bli med på disse kursene, så nå haster det med å melde seg på. Neste sjanse for disse to kursene er ikke før nærmere sommeren.

–  Vi var noe i tvil for et år siden om hvordan det ville bli med kursvirksomhet via digital plattform. Men vi ble overrasket over hvor fort folk tok dette, og vi har hatt tilnærmet like mange kursdeltakere på Zoom som vi tidligere hadde ved fysisk fremmøte. Folk synes det fungerer greit, og i tillegg sparer de både reisetid og -kostnader, sier Anita Bjørnstad.

Hun tror at digitale kurs er kommet for å bli, men at det etter hvert kan tilbys seg en hybrid løsning, en kombinasjon av fremmøte og videoundervisning.

Tirsdag og onsdag går disse to kursene, som to halvdagskurs:

Digitalt kurs i NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner
Prosjektet er avsluttet og bygningen står ferdig; hva med driften “de neste 40 år”? Oppgaver og krav er mange; forventninger til gode brukeropplevelser, lave miljøutslipp, høy energieffektivitet og krav til sikkerhet for mennesker og inventar. Foreleser er Tor-Eigil Robertsen som de seneste årene har arbeidet med rammeavtale og leverandørutvikling innen SD/automasjon, ITB og teknisk prosjektledelse.  Les mer om kurset

Digitalt kurs i NS 3420-YB Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet
Kurset gir forutsetninger for å kunne beskrive tekniske løsninger. Enten du utarbeider beskrivelser selv, eller du skal prise og levere i henhold til en, må du kjenne til kravene som ligger bak. Dette kurset gir deg kunnskapen du trenger om NS 3420 som beskrivelsessystem, og de generelle og spesifikke kravene i del YB. Foreleser på disse er Kjetil Kolltveit fagsjef i Schneider Electric Norge Dag Hamre, prosjektleder i Standard Norge,  eller Arvid Skjold, siv.ing innen industriell elektronikk og fagansvarlig i GK Norge.  Les mer om kurset


Vårens kurs fra Standard Online
for ITB-bransjen er nå klare

– Ved å delta på kurs om ITB i regi av Standard Online, er man sikret faglig påfyll fra dyktige og erfarne forelesere, sier Hanne Grete Mosand, Head of Training hos Standard Online. Illustrasjonsfoto.