Roar Smelhus i 6CST (t.h.) og Asle Kosbergløkk i HRP.

Strategisk samarbeid for å bli mer synlig og spre kompetanse

Integra styrker laget

0

Integra har inngått et strategisk samarbeid med Roar Smelhus i 6CST og Asle Kosbergløkk i HRP. Digitalisering og automatisering brer om seg på alle samfunnsområder, og Integra som bransjeforening skal bidra med å synliggjøre verdien av automatisering.

Nå styrker vi laget for å bli mer synlig og spre kompetanse om verdien av automatisering i markedet. Automasjon er hjernen i tekniske installasjoner, og må få langt større oppmerksomhet i alle prosjekter, skriver Integra på sin nettside.

Roar Smelhus har bred erfaring fra sine 25 år som rådgivende ingeniør, som både fagperson og leder. Og han har tilleggsutdanning innen Strategisk ledelse i BAE, Grønn vekst og konkurransekraft, samt grønn innovasjon og bærekraftige forretningsmodeller. Roar har også innehatt sentrale verv i Rådgivende Ingeniørers Forening, blant annet i hovedstyret, som leder av ekspertgruppen for tekniske installasjoner, og som deltager i ekspertgrupper for innovasjon og kommunikasjon.

I dag er Smelhus selvstendig rådgiver med ekspertområdene bærekraft og ny teknologi, og han er fast skribent i blant annet TU, VVSforum og Nemitek. Roar Smelhus driver også sitt eget co-working konsept Home Workspace, samt flere festivaler. Han er brenner for å bruke kultur strategisk for å skape gode faglige og sosiale møteplasser.

Relasjonsbygger
Smelhus er opptatt av å bygge lange og varige relasjoner, noe han håper å får bruk for i sitt arbeid for Integra. Som rådgiver er han godt koblet på det som skjer i næringen, så vel innenfor forskning, utvikling og innovasjon. – Jeg er opptatt av bærekraft, og noe av det viktigste her er bærekraftsmål nr. 17 med samarbeid og deling. Dette er noe jeg vil bidra sterkt til og jeg gleder meg veldig til å bli mer kjent med Integras medlemsbedrifter, avslutter Smelhus.

Asle Kosbergløkk er i dag direktør for Digital & Teknisk ledelse i HRP og jobber med prosjekt- og byggeledelse, samt ulike ITB-roller. Han er utdannet elektroingeniør med spisskompetanse innen automasjon, solceller og velferdsteknologi. I tillegg har Kosbergløkk solid erfaring som teknisk prosjektleder i ulike faser og prosjekter. Spesielt mye erfaring fra tidligfase, KVU og mulighetsstudier ifm. helsebygg, helsehus, skoler og offentlige bygg med høy sikkerhetsgradering.

Kosbergløkk har også en rolle for Norsk standard hvor han er komitemedlem i SN/K 025 Byggautomatisering. Dette er komitéen som utarbeider og reviderer blant annet standardene NS 6450, 6460 og 3935. I hans arbeid for Norsk standard jobber Kosbergløkk aktivt med datasikkerhet i bygningsautomatisering. – Dette arbeidet er veldig aktuelt og utfordrende på mange måter, da vi forsøker å utarbeide noen gode retningslinjer for alle aktører i et prosjekt. Det vil være flere synergier gjennom mitt arbeid hos Norsk Standard som vil komme Integra og automasjonsbransjen til gode, sier Kosbergløkk.

Ny teknologi
Som kjent er automatiseringsbransjen en sentral aktør i utviklingen av nye teknologier, som 5G, IoT, sensorteknologi og kunstig intelligens/ maskinlæring. – Nå får jeg gleden av å jobbe strategisk med å øke fokuset på automasjon i bygg- og anleggsbransjen, som vil påvirke byggherrer, entreprenører, leverandører og sist, men ikke minst, sluttbrukeren i stor grad i årene som kommer, sier Kosbergløkk.

Integras møteplasser
For å møte morgendagen blir viktig å videreutvikle de etablerte møteplassene for Integras medlemsbedrifter og deres kunder. En av de mest kjent møteplassene er ITB-brukerforum, som jeg sammen med Integra skal lede og videreutvikle slik at vi får en aktuell møteplass også i fremtiden, avslutter Kosbergløkk.